Nông thôn mới Nam Định
Cập nhật lúc08:18, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

Tỉnh phát động phong trào
“Xây dựng nông thôn mới”
Từ Hai - Nghìn - Linh - Chín
Thí điểm xã Hải Đường
(1)
Được nhân dân địa phương
Trẻ già đều hưởng ứng

Hộ tự nguyện hiến đất
Người góp của sung công
Nhờ đồng thuận đồng lòng
Đã thành công mau chóng

Phong trào được nhân rộng
Khắp thành thị xã thôn
Năm Hai - Không - Mười - Lăm
Hải Hậu được công nhận
Cùng bốn huyện cả nước
Nông thôn mới đợt đầu

Nghĩa Hưng đà tiếp sau
Đến Trực Ninh, Giao Thủy
Xuân Trường và Thành phố
Vụ Bản với Ý Yên…
Tất cả mười huyện, thành
Sáng danh nông thôn mới

Chốn làng quê Nam Định
Điện chiếu sáng đường hoa
Từ ngoài đồng về nhà
Xe cơ giới chạy suốt
Sông khơi dòng, không rác
Trạm y tế khang trang
Nhà văn hóa rộn ràng

Nơi thị trấn, thành phố
Cây giăng hàng hóng gió
Mọi phố đều có tên
Đường ngõ rạng ánh đèn
Nhà nhà đều có số

An ninh càng củng cố
Giao thông giữ an toàn
Trường chuẩn ngày một thêm
Nông - Công - Thương kết nối…

Vươn lên tầm cao mới
“Nông thôn mới vững bền”
Nam Định càng tự tin
Thi đua cùng bè bạn

Xây dựng nông thôn mới
Là Hạnh phúc - Ấm no
Cho Dân cường - Nước thịnh
Theo Di chúc Bác Hồ./.

Tháng 10 năm 2019
Trần Minh

-----------------------------

(1) Văn bản số 01-CV/BCĐTW ngày 13-4-2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới Hải Đường đại diện cho đồng bằng sông Hồng.
 

,
,
.
,
,
,
,