Yên Khánh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Cập nhật lúc18:51, Thứ Bảy, 25/04/2015 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Yên Khánh (Ý Yên) luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Các phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa và các hoạt động VHVN, TDTT đều được nhân dân tích cực hưởng ứng và trở thành hoạt động thường xuyên trong cộng đồng.

Nhà văn hoá thôn Xuất Cốc Hậu, xã Yên Khánh.
Nhà văn hoá thôn Xuất Cốc Hậu, xã Yên Khánh.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hóa, đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa trong nhân dân. Hiện tại, cả 14 thôn trong xã đều đã xây dựng được hương ước, quy ước quy định cụ thể về việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, quan hệ ứng xử trong gia đình, thôn, xóm, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong khu dân cư. Hương ước, quy ước nếp sống văn hóa được nhân dân xây dựng và thực hiện đã góp phần vào việc bảo tồn, phát triển những phong tục, tập quán tốt đẹp, loại bỏ những hủ tục, quan niệm lạc hậu trong cuộc sống của người dân địa phương. Đến nay, cả 14 xóm của xã đã được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” cấp huyện và đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí văn hóa - NTM; 1.422/1.640 số hộ dân trong xã được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 89%. Trong đó, thôn Xuất Cốc Hậu, thôn Thị và thôn Trung có tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%. Thôn Thị được xã chọn làm điểm triển khai xây dựng “Làng văn hóa - NTM”, chi bộ thôn đã chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí “Gia đình văn hóa”, chấp hành tốt các quy định về tín ngưỡng tôn giáo; việc cưới, việc tang thực hiện theo hương ước. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các công việc của xóm được bàn bạc dân chủ, công khai và thống nhất thực hiện. Đến nay, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” của thôn Thị đạt 95%. Trong công cuộc xây dựng NTM, các thôn trong xã đã làm tốt công tác huy động các nguồn lực đóng góp của nhân dân và con em quê hương làm ăn thành đạt đang sinh sống trên mọi miền đất nước để xây dựng đường giao thông thôn, xóm. Tiêu biểu như thôn Thượng xây dựng 3km đường giao thông, thôn Tu Cổ Trai, thôn An Liêm nâng cấp 2km đường giao thông. Năm 2014, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã đã được trải nhựa, bê tông hóa tổng chiều dài 7km với kinh phí trên 5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, chi bộ Đảng ở các thôn đã lãnh đạo, vận động nhân dân đóng góp xây dựng NVH. Đến nay, cả 14 thôn đều có NVH, trong đó 10 NVH thôn được xây mới. Các NVH thôn được xây dựng kiên cố với diện tích trung bình từ 200-350m2, kinh phí từ 300-600 triệu đồng. Hệ thống NVH thôn được xây dựng, các CLB trong nhân dân được thành lập và hoạt động thường xuyên; tiêu biểu như CLB người cao tuổi, CLB phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB gia đình hạnh phúc, CLB tiền hôn nhân, CLB cựu quân nhân... Đặc biệt CLB văn nghệ với nòng cốt là những cán bộ, viên chức xã và CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh gồm các thành viên là người cao tuổi thường xuyên hoạt động, biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị, các dịp lễ, Tết như kỷ niệm Chiến thắng 30-4, ngày sinh nhật Bác (19-5), Quốc khánh 2-9... Cùng với quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần, xây dựng nếp sống văn hoá mới, xã Yên Khánh cũng luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của địa phương. Trên địa bàn xã có 1 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh là chùa Linh Quang. Hằng năm, các lễ hội ở địa phương được tổ chức theo đúng quy chế quản lý, tổ chức lễ hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, Đảng uỷ, UBND xã Yên Khánh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, TDTT, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động lễ hội trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng NTM, phát huy tinh thần tự giác của nhân dân tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng danh hiệu Làng văn hóa, Gia đình văn hóa đã được công nhận. Khuyến khích các nguồn lực từ nhân dân, các cơ sở ngoài công lập, các thành phần kinh tế tham gia, đóng góp đầu tư phát triển các loại hình hoạt động và xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương phát triển./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,