Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hồng Quang
Cập nhật lúc20:28, Thứ Bảy, 07/04/2012 (GMT+7)

Những năm qua, xã Hồng Quang (Nam Trực) đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Để thực hiện tốt phong trào, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong xã về ý nghĩa, vai trò của công tác văn hóa, nêu cao việc phát huy dân chủ, vai trò tự quản tại cộng đồng nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm 19 đồng chí do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa xã hội làm trưởng ban. BCĐ tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp, làm chuyển biến tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xác định rõ xây dựng làng văn hóa trước hết phải xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa theo tiêu chí nếp sống văn hóa. Các thôn tập trung xây dựng quy ước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, phát huy những thuần phong mỹ tục tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và cùng nhau thực hiện.

Rước trong lễ hội làng Thạch Bàn, xã Hồng Quang (Nam Trực).
Rước trong lễ hội làng Thạch Bàn, xã Hồng Quang (Nam Trực).

Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao đã được thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì và hoạt động sôi nổi, với việc thành lập CLB hát chèo, CLB thể dục dưỡng sinh, CLB thanh niên với sức khỏe sinh sản, CLB gia đình không sinh con thứ 3, CLB cựu quân nhân… BCĐ phong trào đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã hỗ trợ ngân sách cho các thôn, xóm xây dựng, tu sửa 3 sân bóng đá, 1 sân cầu lông, 3 bàn bóng bàn; mỗi thôn, xóm xây dựng sân bóng, nhà văn hóa được hỗ trợ từ 1 triệu đồng trở lên; mỗi thôn, xóm xây dựng hố rác thải được xã hỗ trợ 1 triệu đồng và xe vận chuyển rác. Hằng năm, BCĐ kiểm tra đôn đốc các thôn, xóm đã đạt danh hiệu làng văn hóa tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm tìm ra nguyên nhân tồn tại từ đó bổ sung vào quy ước những quy định mới và những biện pháp để tiếp tục thực hiện. Vào Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và ngày hội đoàn kết toàn dân 18-11, xã bám sát tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa để động viên khen thưởng kịp thời. Thực hiện quy ước về nếp sống văn hóa, các đám cưới đều được tổ chức theo nếp sống mới. Tang lễ cho người quá cố đã xóa bỏ được những hủ tục lạc hậu, các nghi lễ trong việc đưa tang. Thế mạnh của Hồng Quang là đã khôi phục, duy trì được các hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Toàn xã có 9 ngôi chùa, 3 đình làng, 7 ngôi miếu, đền thờ, 1 nhà thờ xứ, 13 nhà thờ họ lẻ… đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân. Trên địa bàn xã còn có 1 phường múa rối nước cổ truyền, 5 đội múa rồng, sư tử, kỳ lân, 3 đội kèn đồng, 1 đội hát chèo, 1 đội văn nghệ… hoạt động trong các lễ hội truyền thống và các ngày lễ tết của dân tộc, góp phần khơi dậy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đến nay số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa của xã đã lên tới 80%, có 10/29 thôn, xóm có nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm từng bước được mở rộng khang trang, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào. Việc đầu tư cho sự nghiệp giáo dục cũng được chú trọng hơn. Hội Khuyến học từ xã đến các thôn làng, dòng họ được thành lập đã kịp thời động viên khích lệ phong trào khuyến học. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, tỷ lệ học sinh THPT thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở xã Hồng Quang vẫn còn một số tồn tại như: việc duy trì thực hiện quy ước đối với một số thôn, làng có mặt còn chưa nghiêm, vẫn có người sinh con thứ 3, mâu thuẫn giữa các gia đình vẫn còn diễn ra ở một số thôn làng. Việc đầu tư thời gian, ngân sách cho việc xây dựng thiết chế văn hóa còn hạn chế…

Thời gian tới Hồng Quang phấn đấu hoàn thành xây dựng làng văn hóa; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa; hỗ trợ nguồn ngân sách cho công tác xây dựng các thiết chế văn hóa. Từ xã đến các thôn làng tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân thấy được vai trò của văn hóa, là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; tăng cường kiểm tra duy trì, bổ sung quy ước và thực hiện nếp sống văn hóa gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao để củng cố nâng cao hiệu quả phong trào./.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,