,
Cập nhật lúc: 06:13 |20/05/2022
Trước sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình giải trí hiện nay, hoạt động nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp nói chung, kịch nói nói riêng ở tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để từng bước tồn tại thích ứng với xu thế xã hội, Đoàn Kịch nói Nam Định đã có nhiều sáng tạo trong cách thức tiếp cận khán giả, tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển nghệ thuật.
,
,
.
,
,
,
,