,
Cập nhật lúc: 08:40 |18/05/2018
Huyện Nghĩa Hưng có 32 di tích lịch sử - văn hoá được Nhà nước xếp hạng; trong đó có 7 di tích cấp quốc gia, 25 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh giá trị lịch sử và kiến trúc, các di tích đều là những công trình văn hoá tâm linh thờ các vị anh hùng dân tộc...
,
,
.
,
,
,
,