,
Cập nhật lúc: 05:55 |24/11/2017
Thời gian qua, huyện Mỹ Lộc đã đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với công cuộc xây dựng NTM. Đến hết tháng 9-2017, toàn huyện có 96/137 thôn, xóm đạt danh hiệu "Làng văn hoá", tỷ lệ "Gia đình văn hoá" đạt 76,9%.
,
,
.
,
,
,
,