,
Cập nhật lúc: 05:38 |07/10/2022
Trên địa bàn tỉnh hiện còn lưu giữ nhiều loại hình dân ca, dân vũ truyền thống, trong đó đặc sắc là nghệ thuật cà kheo. Bắt nguồn từ cuộc sống lao động, sản xuất, trải qua thời gian, những ngư dân ở các địa phương ven biển các huyện: Hải Hậu, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng đã sáng tạo các động tác biểu diễn cà kheo trên cạn độc đáo, tạo thành một nét văn hóa đặc trưng.
,
,
.
,
,
,
,