Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định làm theo lời Bác
Cập nhật lúc08:35, Thứ Tư, 18/05/2022 (GMT+7)

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Nam Định đã triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực từ việc học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT thành phố Nam Định đều có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) hàng năm.

Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Nam Định huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.   Bài và ảnh: Thu Thủy
Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Nam Định huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. 

Để việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng và tạo hiệu ứng tích cực, Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ về giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, coi đó là “kim chỉ nam” trong mọi hành động và việc làm. Đồng thời, duy trì việc quán triệt, học tập chuyên đề hàng năm, được triển khai với nhiều hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hội thi; tổ chức các buổi tọa đàm về phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”... Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Nam Định đã triển khai cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên; từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc; tác phong làm việc được rèn luyện khoa học, hiệu quả, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Cùng với cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức các đợt thi đua cao điểm và thi đua đột kích nhằm thúc đẩy toàn diện các mặt công tác của LLVT thành phố Nam Định đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Với những hoạt động thiết thực, cụ thể, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã lan tỏa sâu rộng trong toàn LLVT thành phố Nam Định, tập trung đi vào giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong công tác xây dựng lực lượng, LLVT thành phố Nam Định đã quán triệt và thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ; tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, quản lý nguồn gắn với rà soát chất lượng chính trị, sức khỏe để sắp xếp, biên chế đủ lực lượng, đúng tỷ lệ đồng thời thực hiện hiệu quả công tác phúc tra quản lý nguồn dự bị động viên, phối hợp rà soát sắp xếp ổn định biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân cho các đầu mối đơn vị. Trong công tác huấn luyện, Ban CHQS thành phố Nam Định chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, coi trọng khâu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực; duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, tổ chức huấn luyện đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng; kết hợp giữa huấn luyện diễn tập gắn với thực tế tác chiến, sát đối tượng, phù hợp với tổ chức biên chế và luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” nhằm nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Bên cạnh đó, phong trào thi đua học và làm theo Bác của LLVT thành phố Nam Định đã góp phần tích cực trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn... Trong năm 2021, LLVT thành phố Nam Định đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP. Thực hiện Chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, Ban CHQS thành phố Nam Định đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy cử 3 đồng chí thuộc đối tượng 2 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (QPAN) do Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh tổ chức; tham mưu cho Hội đồng giáo dục QPAN thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 88 đồng chí cán bộ đối tượng 3; tham mưu mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 242 cán bộ, cho đảng viên, giáo viên đối tượng 4. Hoàn thành nội dung, chương trình bồi dưỡng, huấn luyện cho các đối tượng; trong đó công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện tại chức đều đảm bảo, đã tổ chức tập huấn cán bộ giai đoạn 1, 2 năm 2021 cho 520 lượt cán bộ. Trong công tác huấn luyện dân quân tự vệ, Ban CHQS thành phố Nam Định đã phối hợp chặt chẽ với các phường, xã triển khai thực hiện từng nội dung đảm bảo các điều kiện phục vụ trong quá trình huấn luyện, kết quả kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng; tổ chức đón 146 đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, đăng ký, quản lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị đã rà soát, xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn tồn sót trên địa bàn; tổ chức chi trả đợt 1 cho 130 đối tượng theo Quyết định 142 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ trên 530 triệu đồng; chi trả đợt 2 cho 8 đối tượng theo Quyết định 142 và Quyết định 49 Thủ tướng Chính phủ trên 22 triệu đồng; phối hợp khảo sát, hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Phùng Đình Hưng, thương binh hạng 3/4, ở phường Vị Hoàng...

Với những việc làm cụ thể, thiết thực của LLVT thành phố Nam Định trong việc học và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong các hoạt động, góp phần xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,