Huyện ủy Nam Trực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc08:22, Thứ Sáu, 10/09/2021 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Nam Trực hiện có 63 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; trong đó có 20 đảng bộ xã, thị trấn, 43 chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp. Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chú trọng gợi ý kiểm điểm đối với các đảng bộ, chi bộ, cấp ủy viên, đảng viên ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Đảng ủy thị trấn Nam Giang trao đổi kinh nghiệm với Chi ủy tổ dân phố thôn Vân Chàng về công tác kiểm tra, giám sát.
Thường trực Đảng ủy thị trấn Nam Giang trao đổi kinh nghiệm với Chi ủy tổ dân phố thôn Vân Chàng về công tác kiểm tra, giám sát.

Về thị trấn Nam Giang, chúng tôi chứng kiến không khí vui mừng, đoàn kết của cán bộ, đảng viên nơi đây. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Vũ Huy Sáng, Bí thư chi bộ tổ dân phố Vân Chàng cho rằng, đó chính là thành quả của hơn một năm Đảng ủy thị trấn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Được biết, những năm trước, thị trấn Nam Giang được xác định là một “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, vấn đề tư cách, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên; trong đó có một số vụ việc phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thị trấn. Để tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy thị trấn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, Đảng ủy thị trấn bám sát quy chế làm việc toàn khóa, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tổ chức thực hiện tốt một số chương trình kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn tiến hành kiểm tra đối với 5 chi bộ (Giáp Ba 8, Chi bộ Giáp Tư 11, Chi bộ Đồng Côi 13, Chi bộ Vân Chàng 15, chi bộ Trường THCS thị trấn Nam Giang) về việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng, công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; công tác thu chi Đảng phí. Qua kiểm tra, xác định rõ về ưu điểm và cũng chỉ rõ nhược điểm cần khắc phục. Năm 2020, Đảng ủy thị trấn đã xem xét và đề nghị xử lý kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khai trừ Đảng do vi phạm pháp luật; kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3). Với sự vào cuộc quyết liệt, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên thị trấn đã chuyển biến về nhận thức. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên năm 2020, trong tổng số 388 đảng viên dự phân loại có 11,9% đảng viên xếp loại 1; 81,4% đảng viên xếp loại 2; 5,4% đảng viên xếp loại 4 và 1,3% đảng viên xếp loại 4. Về phân loại chi bộ, có 10/25 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, Đảng bộ thị trấn Nam Giang được Huyện ủy Nam Trực đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (mức 2). Đó cũng là tiền đề để Đảng bộ thị trấn tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Hà Duy Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nam Trực cho biết: “Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 với 2 chuyên đề kiểm tra và 4 chuyên đề giám sát. Trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đều có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng gợi ý kiểm điểm đối với các chi bộ, đảng bộ, cấp ủy viên, đảng viên ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBKT Huyện ủy đã tiến hành chuyên đề kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Đảng ủy các xã Nam Cường, Nam Hùng, Nam Dương, Nam Tiến, Nghĩa An và Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện; hướng dẫn, đôn đốc Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác quản lý đất đai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... Ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy đã thành lập đoàn thẩm định hồ sơ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Chương trình kiểm tra giám sát năm 2021 đối với đảng ủy các xã Nam Thắng, Bình Minh, Nam Thanh, Nam Hải, Nam Hồng. Qua đợt thẩm định đoàn đã hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác lưu trữ hồ sơ và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. UBKT Huyện ủy cũng đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, xử lý đảng viên xếp loại 4 qua phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020. Kết quả, số đảng viên xếp loại 4 là 45 trường hợp (trong đó có 40 trường hợp đã xử lý kỷ luật năm 2020, còn 5 trường hợp xem xét xử lý năm 2021). Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Nam Trực và các tổ chức Đảng đã xử lý kỷ luật 30 đảng viên vi phạm với các hình thức (khiển trách 17, cảnh cáo 3, cách chức 3, khai trừ 7 đảng viên); xử lý 17 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; 8 đảng viên vi phạm Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; 4 đảng viên vi phạm pháp luật và 1 đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp ở Đảng bộ Nam Trực đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn

 
,
,
.
,
,
,
,