bảo hiểm xã hội và cuộc sống
Bảo hiểm xã hội tỉnh: Nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"
Cập nhật lúc16:10, Thứ Tư, 01/09/2021 (GMT+7)

Trong 7 tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị; các kế hoạch đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc 196.774 người, đạt 97,05% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 11.419 người so với cùng kỳ năm 2020; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện 18.938 người, đạt 67,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 7.720 người so với cùng kỳ năm 2020; tổng số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 1.654.007 người, đạt 101,14% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt bao phủ BHYT trên dân số là 92,9%, tăng 40.836 người so với cùng kỳ năm 2020; tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 185.174 người, đạt 97,0% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 11.759 người so với cùng kỳ năm 2020; số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN 2.304,953 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước133,399 tỷ đồng, tương ứng với 6,1%.

Tư vấn chính sách BHXH, BHYT tại bộ phận một cửa xã Hải Hưng (Hải Hậu).
Tư vấn chính sách BHXH, BHYT tại bộ phận một cửa xã Hải Hưng (Hải Hậu).

Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình thực tế có những phương pháp giải pháp phù hợp linh hoạt vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Trước hết, dịch COVID-19 bùng phát ở một số tỉnh, thành phố ảnh hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh và dịch vụ của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn dẫn tới việc trích nộp BHXH của đơn vị gặp khó khăn; một số đơn vị đã lập hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, do đó đã ảnh hưởng tới kế hoạch thu toàn tỉnh. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; công tác thanh tra, kiểm tra gặp khó khăn, không triển khai thực hiện được trong các tháng cao trào của dịch bệnh. Trước tình hình này, BHXH tỉnh báo cáo, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị sử dụng lao động phối hợp với cơ quan BHXH giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Mặt khác, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp theo quy định; hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh giao dịch điện tử, gửi thông báo, trao đổi với đơn vị, doanh nghiệp thông qua thư điện tử, điện thoại…; hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Công tác giải quyết các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện kịp thời đúng chế độ, đúng quy trình của BHXH Việt Nam ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH. Công tác thẩm định xét duyệt các chế độ BHXH ngắn hạn luôn được thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, các đơn vị sử dụng lao động đến liên hệ làm việc được dễ dàng, nhanh gọn, đúng thời gian. 

Đặc biệt thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng trong cùng kỳ chi trả trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả theo quy định. Đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, đảm bảo thực hiện quy định “5K” của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. 7 tháng năm 2021, cơ quan BHXH và Bưu điện phối hợp thực hiện chi trả cho 102.889 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho 93.298 người, chi qua tài khoản cá nhân cho 9.591 người. Công tác Giám định BHYT tiếp tục được triển khai và thực hiện theo Luật BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn. BHXH tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn làm tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ chi phí KCB. Tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở KCB trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, chú trọng kiểm tra các cơ sở KCB có chi phí lớn và kiểm tra chéo giữa các bệnh viện và kiểm tra xác minh tình trạng lạm dụng quỹ BHYT được phát hiện qua hệ thống; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định, bất hợp lý để kiểm soát chi phí, chỉ đạo các giám định viên tăng cường kiểm tra bệnh nhân nội trú và giám sát chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB. Đến nay, toàn tỉnh có 1.400.385 lượt KCB BHYT với tổng chi phí KCB là 610,92 tỷ đồng; trong đó, KCB ngoại trú 1.301.015 lượt, KCB nội trú 99.370 lượt (giảm 18,29%) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để hạn chế tập trung đông người tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), BHXH tỉnh tăng cường tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử. Đối với hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng mà đối tượng đang khám, điều trị bệnh và các trường hợp cần thiết khác thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại BHXH tỉnh và BHXH huyện. 7 tháng đầu năm 2021, BHXH tỉnh tiếp nhận 589.156 hồ sơ (trong đó: qua giao dịch điện tử: 372.008 hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính: 3.274 hồ sơ; qua bộ phận 1 cửa: 213.874 hồ sơ); đã trả 579.398 hồ sơ. Cùng với đó, BHXH tỉnh tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện, bổ sung các tiện ích mới trên ứng dụng VssID; cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT... Toàn tỉnh đã có 166.586 người cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID).

Những tháng cuối năm 2021, BHXH tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thu BHXH-BHYT-BHTN giao năm 2021 (5.017,3 tỷ đồng); chỉ tiêu giảm nợ BHXH-BHYT-BHTN dưới 3% kế hoạch thu. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Đề nghị thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH có biểu hiện cố tình không phối hợp, không nộp tiền BHXH, không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Thực hiện in thẻ BHYT mới phát sinh và cấp, đổi lại thẻ theo quy định; rà soát, bàn giao sổ BHXH trả cho người lao động; cấp lại sổ BHXH kịp thời cho người lao động. Tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân. Đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí KCB BHYT; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ triển khai cài đặt giao dịch điện tử cho các cá nhân trên cổng dịch vụ công và ứng dụng BHXH số (VssID) cho người dân và các đơn vị sử dụng lao động. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam; Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,