Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp

08:08, 30/08/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Xuân Quý, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 2, Tân An, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định (thứ 2 từ phải sang) tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của nhân dân (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Ông Nguyễn Xuân Quý, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 2, Tân An, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định (thứ 2 từ phải sang) tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của nhân dân (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Được sự giới thiệu của đồng chí Chủ tịch MTTQ phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định), chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Xuân Quý, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 2, Tân An đúng lúc ông đang tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của người dân trong khu phố. Ông phấn khởi cho biết, đợt 1, chúng tôi đã vận động được 8,7 triệu đồng, đợt 2 đang tiếp tục vận động, góp phần tạo nguồn lực cùng với toàn Đảng, toàn dân ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Thực tế hoạt động ở tổ dân phố số 2 những năm qua đã khẳng định rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Là tổ dân phố có dân số đông, địa bàn rộng, mỗi khi đi triển khai vận động trực tiếp Ban công tác Mặt trận phải chia thành 3 đoàn, đi 3-5 buổi chiều mới xong. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ Mặt trận không ngại vất vả, thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân để tuyên truyền, vận động, đồng thời chú trọng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, treo khẩu hiệu tại những nơi đông dân cư qua lại, tạo sức lan tỏa, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhờ đó, hàng năm, tổ dân phố số 2, Tân An luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong ủng hộ 5 quỹ của địa phương, đạt thành tích xuất sắc, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen. Đặc biệt, gần 20 năm được tín nhiệm làm Trưởng ban công tác Mặt trận, ông Nguyễn Xuân Quý luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, nhiệt tình, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Ông chia sẻ: “Cán bộ Mặt trận phải khéo léo lựa chọn, lồng ghép, phối hợp các chương trình, nội dung hoạt động công tác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương để vừa tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành chức năng, vừa tranh thủ được các nguồn lực, góp phần phục vụ các nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như vậy mới được dân hiểu, dân tin và công tác vận động nhân dân làm theo sẽ thuận lợi, thành công”. Phường Lộc Hòa hiện có 13 trưởng ban công tác Mặt trận tại 13 tổ dân phố đều là những cán bộ năng nổ, nhiệt tình, có uy tín trong tổ chức nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ riêng đợt vận động ủng hộ tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ vừa qua, toàn phường đã nhận được 435 triệu đồng. Để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận, hàng năm, phường Lộc Hòa đều trích ngân sách hỗ trợ mỗi ban công tác Mặt trận 4 triệu đồng để mua báo, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận về công tác hòa giải ở cơ sở. Vì vậy, các vụ việc đều được giải quyết ngay tại cơ sở, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư.

Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường hiện có 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 2 cán bộ chuyên trách. Trong đó, trình độ chuyên môn có 1 thạc sĩ, 4 đại học; trình độ lý luận chính trị có 4 cao cấp, 1 sơ cấp. Tổng số ủy viên ban thường trực ủy ban MTTQ cấp xã có 93 người gồm 20 chủ tịch, 29 phó chủ tịch, 44 ủy viên thường trực. Ban công tác Mặt trận có tổng số 312 trưởng ban, trong đó 190 người là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận. Những năm qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận của huyện luôn chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu với Đảng, kiến nghị với chính quyền các cấp, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đảng viên, cán bộ, công chức, đại biểu dân cử; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được khẳng định, nâng cao. Hệ thống tổ chức của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở luôn được củng cố. Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, thị trấn đều phát huy vai trò chức năng của mình... Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm, các phong trào thi đua, các mô hình tự quản được các tổ chức thành viên, các Ban công tác Mặt trận phát động, nhân rộng bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã cổ vũ, động viên và lan tỏa sâu rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tại địa phương; động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đề án của UBND huyện về nâng cao nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ, đề án đảm bảo vệ sinh môi trường; tích cực tham gia phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, với cách vận dụng sáng tạo, linh hoạt, đội ngũ cán bộ Mặt trận tại các khu dân cư trong huyện đã huy động các nguồn lực, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, góp phần tích cực trong mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các xã, thị trấn và của huyện. Năm 2019, huyện Xuân Trường có 2 xã Xuân Kiên, Xuân Hòa được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2020 đang đề nghị tỉnh công nhận 5 xã Xuân Thượng, Xuân Hồng, Xuân Bắc, Xuân Ngọc, Xuân Tân đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2021 huyện phấn đấu có 7-8 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Dự kiến đến năm 2022 có 20/20 xã, thị trấn và huyện Xuân Trường đạt chuẩn NTM nâng cao…

Đội ngũ cán bộ Mặt trận của tỉnh hiện có 624 đồng chí ủy viên ủy ban MTTQ cấp huyện, trong đó có 137 đồng chí trình độ đại học chính quy. Cấp xã có 226 đồng chí chủ tịch MTTQ, 287 đồng chí phó chủ tịch MTTQ. Toàn tỉnh có 3.486 trưởng ban công tác Mặt trận, trong đó có 2.324 đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận. Với chức năng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tỉnh đã gắn bó mật thiết với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, hàng năm, MTTQ tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đặc biệt ở cấp cơ sở; bố trí đủ số lượng, cơ cấu, đảm bảo chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận có phẩm chất, trình độ, năng lực, tâm huyết, uy tín, gắn bó với cơ sở, gần gũi với nhân dân; am hiểu thực tiễn, có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực vận động quần chúng. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận nhằm động viên họ gắn bó với công việc, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động công tác Mặt trận, nhất là việc sử dụng công nghệ thông tin, đầu tư các phương tiện, trang bị kỹ thuật, công nghệ mới hiện đại trong hoạt động của tổ chức Mặt trận./. 

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com