Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

08:04, 02/04/2021

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Ba an toàn” về ANTT.
Công an xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Ba an toàn” về ANTT.

Hải Xuân là xã phụ cận tuyến biển của huyện Hải Hậu, có 2.633 hộ dân với 9.373 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 96% dân số. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định, tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Đạt được điều đó, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp giữ gìn ANTT trên địa bàn. Hàng năm, Đảng ủy xã đều ra nghị quyết chuyên đề về công tác ANTT; UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường lãnh đạo và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời chỉ đạo tổ chức đăng ký thực hiện “Ba an toàn về ANTT” đến từng thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, giáo xứ, giáo họ và từng hộ gia đình trên địa bàn. Công an xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo về tình hình ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa; tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ và đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho học sinh và các hộ sản xuất, kinh doanh... Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng, duy trì và củng cố các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong năm 2020 Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình phong trào ở từng địa bàn, lĩnh vực, tiêu biểu như: mô hình “Ba an toàn” về ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; mô hình “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình giáo dân gương mẫu”, “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội”. Đặc biệt, năm 2017, Hải Xuân là xã đầu tiên của huyện Hải Hậu triển khai mô hình “Camera an ninh” bằng hình thức xã hội hóa, đến nay đã lắp đặt được 40 mắt camera tại các trục đường chính, cửa ngõ vào địa bàn... Thông qua mô hình này đã giúp lực lượng Công an phát hiện 15 vụ việc liên quan đến ANTT, truy tố 2 đối tượng. Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia với hiệu quả thiết thực.

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” và “Ba an toàn” về ANTT. Phong trào đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, xuất hiện nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú với những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của địa bàn cơ sở. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 37 mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT. Nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, hiệu quả, nâng cao ý thức tự giác, tích cực của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn và đội ngũ cán bộ cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn. Để phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả, Công an tỉnh đã ban hành 11 biểu mẫu ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tai tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy... đến trên 85% các hộ dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh; 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở tôn giáo, thờ tự có nguy cơ mất an toàn về ANTT; trên 93% cơ quan, doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra cháy nổ và trên 80% chủ phương tiện chở khách... Thông qua hoạt động của các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT tới nhân dân, đồng thời xây dựng và phát huy vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận trong việc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và giữ gìn ANTT. Hàng năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm về ANTT trên địa bàn ngay từ cơ sở. Trong năm 2020 nhân dân đã chủ động phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an 1.174 tin báo tố giác tội phạm; đồng thời đã có 3.321 khu dân cư (94,75%), 223 xã, phường, thị trấn (97,37%), 595 cơ quan (97,25%), 5.027 doanh nghiệp (92,25%), 772 nhà trường (98,9%) đạt “An toàn về ANTT”...

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp, đồng đều, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần ổn định và giữ vững tình hình ANTT từ cơ sở./. 

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com