Sức lan tỏa từ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cập nhật lúc06:44, Thứ Sáu, 13/11/2020 (GMT+7)

Xóm 16, xã Xuân Hòa (Xuân Trường) có 287 hộ với gần 1.000 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận xóm 16 đã xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Nhân dân trong xóm tích cực phát triển sản xuất, chăn nuôi và mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng ngành nghề sản xuất đồ gỗ, tiêu biểu như gia đình các ông Lê Văn Vượng, Trần Văn Quýnh. Thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, nhân dân trong xóm đã đóng góp kinh phí nâng cấp đường dong ngõ xóm nội đồng tổng chiều dài 2km, tổng kinh phí trên 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận xóm đã vận động bà con nhân dân thực hiện tốt Ðề án thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGÐ, giảm tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh tại khu dân cư; tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Lãnh đạo MTTQ huyện Giao Thủy triển khai tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Giao Hà.
Lãnh đạo MTTQ huyện Giao Thủy triển khai tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Giao Hà.

Ðồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường cho biết: MTTQ các cấp trong huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, nòng cốt là các phong trào xây dựng NTM, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết,... Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đã có sức lan tỏa trở thành phong trào hành động cách mạng rộng lớn của khối đại đoàn kết toàn dân. Ðặc biệt với những kết quả đạt được sau 5 năm phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện các tiêu chí, các nội dung của cuộc vận động. Qua đó đã xây dựng được 586 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, 289 mô hình liên kết phát triển sản xuất. Quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm tới trên 2,7 tỷ đồng.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tại Giao Thủy, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tiếp tục phát huy được tính tích cực, sáng tạo, nhất là sự tham gia của cộng đồng dân cư tham gia vào việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Ðồng chí Vũ Ngọc Côn, Chủ tịch MTTQ huyện Giao Thủy cho biết: Hàng năm, MTTQ các cấp gắn nội dung vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ với ngành Công an. Cả 22 xã, thị trấn; 332 Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức triển khai thực hiện, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Ðể cuộc vận động phát huy hiệu quả, mục tiêu đề ra, MTTQ các cấp có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; nhất là công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới theo hướng rõ nội dung, đúng đối tượng, địa chỉ; lồng ghép tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa,... gắn phát huy vai trò của người có uy tín tại khu dân cư; các chức sắc tôn giáo; trưởng các dòng họ; hệ thống truyền thanh cơ sở; gương tập thể, cá nhân điển hình. MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên lồng ghép phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào xây dựng khu dân cư 5 không với phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân, với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ, với phong trào xây dựng mô hình “3 giỏi, 2 vững mạnh” của Hội Cựu chiến binh, phong trào “Tuổi cao, gương sáng” của Hội Người cao tuổi... Tại huyện Hải Hậu, sau 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là một trong những giải pháp lớn, đã có trên 20 nghìn hộ gia đình đạt 6/6 tiêu chí NTM kiểu mẫu; 133/546 xóm, tổ dân phố đạt 10/10 tiêu chí xóm, (TDP) NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch  - đẹp để phát triển bền vững”. Có 3 xã gồm: Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu đã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch  - đẹp để phát triển bền vững” đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh thẩm định để xét công nhận. Ðể hoàn thành tiêu chí xây dựng xã, thị trấn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong 5 năm (2015-2020) toàn huyện đã huy động gần 1.000 tỷ đồng (riêng xây dựng NTM kiểu mẫu trên 250 tỷ đồng), nhân dân đã ủng hộ gần 100 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội.

 Ðồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đến cơ sở, địa bàn khu dân cư. Cuộc vận động đã được thực hiện sáng tạo trong các lĩnh vực, nhiệm vụ kinh tế - xã hội... Ðến nay, toàn tỉnh xây dựng được 276 mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” với tổng diện tích 13.810ha; trong đó, có 34 cánh đồng lớn liên kết chuỗi giá trị với tổng diện tích 1.480ha. Ðối với khu dân cư nằm trong đô thị, MTTQ và các thành viên phát động, triển khai nhiều phong trào thiết thực như: “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến đường tự quản”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”. Toàn tỉnh có 2.863 làng, tổ dân phố được công nhận làng, tổ dân phố văn hóa; 507.361 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 1.568 khu dân cư 5 không; 3.335 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, qua đó, đã vận động được nguồn lực xã hội to lớn giúp nhau vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã thu được gần 37 tỷ đồng; hỗ trợ xây 763 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 317 nhà...

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cùng với việc tiếp tục khai thác các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ở thôn, khu dân cư, MTTQ các cấp duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi khu dân cư, mỗi người dân trong tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,