Tăng cường công tác dân vận trong lực lượng vũ trang
Cập nhật lúc08:20, Thứ Tư, 07/10/2020 (GMT+7)

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) và tăng cường, gắn kết nghĩa tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Lực lượng vũ trang Giao Thủy phối hợp giúp dân làm đường giao thông nông thôn.
Lực lượng vũ trang Giao Thủy phối hợp giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp và các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 25-6-2015 của Đảng ủy quân sự tỉnh về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới”. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đều xác định nội dung lãnh đạo công tác dân vận trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP; chỉ đạo 16/16 đảng ủy cơ sở ra nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận. Theo đó, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy xây dựng, triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận; phối hợp tuyên truyền cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên; tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Đồng thời quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; các phòng của cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố đều xây dựng các tổ làm công tác vận động quần chúng do đồng chí cấp uỷ viên phụ trách. Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí cán bộ trợ lý dân quân thuộc các đầu mối huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc, tổ chức hội thi “Dân vận khéo” nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng làm công tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức cán bộ, chiến sĩ hành quân, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của các đơn vị LLVT tỉnh luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh đã duy trì hoạt động kết nghĩa với 12 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh; ký kết 8 chương trình phối hợp hoạt động với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo ở địa phương từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực, sâu rộng và có tính xã hội hóa cao. Trong đó đã tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của LLVT, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương, giải pháp gắn các hoạt động quân sự - quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã cử hàng trăm tổ công tác, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác liên ngành của các huyện, thành phố xuống các địa bàn cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương. Các đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức hàng trăm đợt huấn luyện dã ngoại với hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng, dọn vệ sinh môi trường; tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương; tổ chức lực lượng, phương tiện với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, hàng vạn lượt dân quân và lực lượng Dự bị động viên, cùng 525 lượt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng, Quân khu tham gia giúp đỡ nhân dân các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng... phòng chống thiên tai, sơ tán bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân. Đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã vận động 1.120 lực lượng thường trực, quân nhân dự bị và dân quân tự vệ hiến hơn 15 nghìn m2 đất xây dựng các công trình giao thông, văn hóa; huy động 11.200 ngày công tham gia làm mới 32km đường giao thông nông thôn, 68km đường điện, nạo vét 41km kênh mương, 22 cống thoát nước; tu sửa 3 nghĩa trang liệt sĩ và 20 công trình công cộng của địa phương; ủng hộ vật chất, trang thiết bị cho 6 nhà văn hóa thôn tổng số tiền trên 180 triệu đồng... góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.

Thông qua hoạt động công tác dân vận, LLVT tỉnh đã tăng cường và gắn kết mối đoàn kết quân dân, duy trì mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa LLVT với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

Bài và ảnh: Thu Thủy


 

,
,
.
,
,
,
,