Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở Giao Thủy
Cập nhật lúc07:06, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Giao Thủy đã lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hội viên phụ nữ huyện Giao Thủy giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp trong chương trình “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2020”.
Hội viên phụ nữ huyện Giao Thủy giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp trong chương trình “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2020”.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Giao Thủy phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong từng năm và từng giai đoạn. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành, các địa phương và trên từng lĩnh vực cụ thể. Theo đó các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào như: “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Thi đua nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ mới vào sản xuất và đời sống”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”; đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trong đó đã tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản; tổ chức khảo nghiệm, đánh giá và lựa chọn bổ sung vào cơ cấu sản xuất nhiều giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực theo chương trình OCOP. Đặc biệt đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tập trung nguồn lực, huy động sự chung sức đồng lòng của nhân dân và những người con xa quê tham gia, đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... với tổng nguồn vốn đã huy động giai đoạn 2015-2020 khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Năm 2018, huyện Giao Thủy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước gần 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua đã được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Dạy tốt, học tốt”; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục toàn diện và tỷ lệ học sinh giỏi của huyện Giao Thủy luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh.

Cùng với các phong trào thi đua sôi nổi trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện Giao Thủy đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hưởng ứng phong trào thi đua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Theo đó Ủy ban MTTQ huyện đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Hội Cựu chiến binh huyện tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và quan tâm công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Hội Phụ nữ huyện đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc với việc đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Nông dân huyện triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, thu hút hàng nghìn hộ nông dân tham gia... đã tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Với việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra: Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN duy trì mức tăng trưởng khá, năm 2020 ước đạt 1.585 tỷ đồng, tăng 624 tỷ đồng so với năm 2015 (giá so sánh năm 2010), mức tăng trưởng bình quân đạt 14,1%. Giá trị hàng xuất khẩu tăng bình quân 28,93%. Giá trị sản phẩm bình quân/ha canh tác đến năm 2020 đạt 125 triệu đồng/ha/năm. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản bình quân đạt 52.889 tấn/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 91%; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng, hiệu quả góp phần tạo sự khởi sắc trong diện mạo nông thôn mới của huyện Giao Thủy./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,