Cầu nối gắn kết tình quân dân tuyến biển
Cập nhật lúc05:48, Thứ Sáu, 17/07/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình trên khu vực biên giới biển. Thông qua đó, mỗi đảng viên phụ trách hộ gia đình thực hiện tốt công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, vận động các hộ gia đình không nghe, không tin những lời kích động, xúi giục của các phần tử xấu, không tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng góp phần giữ gìn bình yên khu vực biên giới biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý thăm, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý thăm, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với huyện ủy 3 huyện ven biển (Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng) để triển khai thực hiện Chỉ thị 681 đạt hiệu quả. Trên cơ sở đó, Đảng ủy các đồn biên phòng tổ chức quán triệt sâu sắc, nắm chắc tinh thần chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết và văn bản hướng dẫn của trên và xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện của đơn vị. Các đồn biên phòng đã chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chọn địa bàn, tiến hành rà soát, tổ chức phân loại; lập danh sách các hộ gia đình cần quan tâm phụ trách; trên cơ sở đó phân công chỉ huy đồn và cán bộ đảng viên ở các đội nghiệp vụ phụ trách, giúp đỡ. Kết quả rà soát các hộ gia đình, bước đầu các đồn lựa chọn được 696 hộ gia đình; trong đó, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có 134 hộ; 492 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn; 54 hộ gia đình có người vi phạm pháp luật… Qua khảo sát, phân loại, nắm cụ thể hoàn cảnh các hộ gia đình, cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng đã phân công mỗi đồng chí trong Ban chỉ huy đồn nhận phụ trách từ 2 đến 3 hộ gia đình, mỗi cán bộ, nhân viên đội Trinh sát, Vận động quần chúng, Phòng chống ma túy và tội phạm; Trạm kiểm soát biên phòng nhận phụ trách từ 5 đến 7 hộ gia đình. Cụ thể 5 đồn biên phòng đã phân công 139 đồng chí đảng viên phụ trách 696 hộ gia đình trên địa bàn; cán bộ chỉ huy đồn biên phòng gồm 24 đồng chí phụ trách 56 hộ; cán bộ các đội công tác địa bàn 66 đồng chí phụ trách 382 hộ; cán bộ các trạm kiểm soát 49 đồng chí phụ trách 258 hộ gia đình. Với phương châm “ba bám, bốn cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng địa phương), “dựa vào dân, lấy dân làm gốc”, các đơn vị biên phòng chủ động bám, nắm địa bàn, gần dân, sát dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên địa bàn nhất là các hộ gia đình được phụ trách tin tưởng, phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Các đồng chí đảng viên phụ trách đã thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với các hộ gia đình phụ trách để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh. Trong hơn một năm qua, đã có 5.560 lượt cán bộ, đảng viên đồn biên phòng đến gặp gỡ, tiếp xúc với các hộ gia đình, qua đó trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vướng mắc cần tháo gỡ. Thông qua các buổi tiếp xúc, gặp gỡ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đối với 134 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 492 hộ gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn, đảng viên phụ trách đã gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đồng thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống như: vay vốn hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật; đề xuất xây dựng 1 nhà “mái ấm tình thương”, 1 nhà “Đại đoàn kết”, 1 “Mái ấm biên cương” với tổng trị giá hỗ trợ 140 triệu đồng/3 nhà; xây dựng 3 mô hình phát triển kinh tế (cây táo đào vàng và cây hồng xiêm xoài); tặng 46 suất quà (tổng trị giá 12 triệu đồng), 90kg gạo và số tiền 7 triệu đồng. Đối với 54 hộ gia đình có người vi phạm pháp luật, 14 hộ gia đình có liên quan đến người nước ngoài, phụ nữ lấy chồng nước ngoài, đảng viên phụ trách thường xuyên nắm các mối quan hệ, đồng thời đến các gia đình trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và vận động các hộ dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng NTM, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên được phân công đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương ở xóm, tổ dân phố đặc biệt là phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thăm hỏi, trao đổi, nắm thông tin, chủ động tìm hiểu, động viên để các hộ gia đình, qua đó nắm bắt, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy đồn trong hướng dẫn, xử lý, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các hộ gia đình; đồng thời tuyên truyền, giải thích cho các thành viên trong gia đình hiểu và đồng thuận với các chủ trương, quy định của địa phương, nêu cao tinh thần cảnh giác và hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng; vận động gia đình không nghe theo, tin theo những lời xúi giục, kích động của các phần tử xấu, không tham gia tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh trật tự, tuyên truyền, đấu tranh bài trừ với các hoạt động mê tín, dị đoan.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, yêu cầu tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phân công trong toàn đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác thông tin, tình hình từ đó nghiên cứu, tìm giải pháp đề xuất, phối hợp giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với các hộ gia đình được phân công phụ trách để giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 3 huyện tuyến biển; giữa Đảng uỷ đồn biên phòng với Đảng uỷ các xã, thị trấn địa bàn. Qua đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,