Mỹ Lộc tăng cường quản lý an toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc08:26, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)

Huyện Mỹ Lộc hiện có 166 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 5.000 lao động địa phương. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của huyện xây dựng kế hoạch hoạt động; chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tổ chức đợt cao điểm vào Tháng hành động về ATVSLĐ. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLĐ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm ATVSLĐ; về chủ đề, các hoạt động của Tháng hành động ATVSLĐ. 

Công ty Cổ phần Thương mại Chiềng Mai, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động.
Công ty Cổ phần Thương mại Chiềng Mai, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Từ năm 2018 đến nay, Phòng LĐ-TB và XH, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã phối hợp tổ chức chăng treo 39 băng rôn tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ ở những khu vực trọng điểm; hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở những vị trí dễ quan sát tại nơi sản xuất nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động. Cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tranh, áp phích tuyên truyền về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động. Nhận thức và ý thức chấp hành quy định về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động đã có bước chuyển biến tích cực. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có yêu cầu cao về ATVSLĐ đều thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo nội quy, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên tuyên truyền công tác ATVSLĐ, phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho người lao động, đồng thời quan tâm đầu tư, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo sức khỏe người lao động. Hàng năm, Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với Công an huyện, BHXH, LĐLĐ, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ, kịp thời xử lý, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. 

Để đẩy mạnh công tác bảo đảm ATVSLĐ, hàng năm, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp về công tác ATVSLĐ; hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ. Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về thực hiện công tác ATVSLĐ tại 3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Thương mại Chiềng Mai, Công ty TNHH Đại Long, Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp đều cơ bản thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và chấp hành các quy định của Luật ATVSLĐ. Khi lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đều đề ra các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp; đều xây dựng và yêu cầu người lao động thực hiện nội quy lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, biện pháp làm việc an toàn, nhất là đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Công ty CP Thương mại Chiềng Mai nằm trên địa bàn xã Mỹ Phúc tạo việc làm cho trên 70 lao động. Hàng năm, Công ty kiện toàn Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ do Phó Giám đốc làm trưởng ban. Công ty đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ cho người lao động tại các đơn vị sản xuất qua tranh, sách, ảnh, tài liệu. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trong quá trình sản xuất; thường xuyên kiểm tra các nội quy, quy trình về ATLĐ với máy móc, thiết bị…

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác ATVSLĐ cũng cho thấy ở một số doanh nghiệp công tác triển khai thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ công tác tập huấn, trang bị kiến thức, bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường… Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng quy định pháp luật lao động; chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định; tiến hành phúc tra việc khắc phục vi phạm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã được nhắc nhở trước đó. Với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không khắc phục những vi phạm, Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật; đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện để nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về thực hiện pháp luật lao động, đảm bảo chế độ, quyền lợi, trách nhiệm của người lao động.

Với các biện pháp đồng bộ, huyện Mỹ Lộc đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ý thức thực hiện ATVSLĐ ở cả người sử dụng lao động và người lao động từng bước được nâng cao. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn lao động. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện ATVSLĐ của doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường đầu tư các trang thiết bị an toàn; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Thường xuyên tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và tự kiểm tra, nâng cao công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ./.

Bài và ảnh: Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,