Chuyển biến trong công tác hộ tịch
Cập nhật lúc08:37, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Trong những năm qua, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai hiệu quả các biện pháp tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch được thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng được yêu cầu của người dân.

Cán bộ Phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp) chuẩn bị tài liệu để hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho cơ sở.
Cán bộ Phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp) chuẩn bị tài liệu để hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho cơ sở.

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Hộ tịch và những văn bản pháp luật có liên quan đến công tác hộ tịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ về đăng ký hộ tịch cũng như giúp người dân nắm rõ các trình tự, thủ tục trong công tác đăng ký hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch với các nội dung như: thẩm quyền chứng thực; một số quy định mới về hộ tịch, hôn nhân và gia đình; công tác xử lý vi phạm hành chính của cấp xã... nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp ở các địa phương. Đồng thời, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh; đến nay, đã có 237 công chức làm công tác hộ tịch các cấp xã, huyện được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã triển khai việc đưa vào sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh. Các huyện, thành phố đã đầu tư máy vi tính, máy in, đường truyền internet và các trang thiết bị cần thiết để cài đặt và sử dụng phần mềm hộ tịch. Từ đầu năm 2018, phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp đã được triển khai ở tất cả các xã, phường, thị trấn và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Từ khi phần mềm hộ tịch dùng chung được triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả rõ nét, đặc biệt là trong công tác thống kê và quản lý hộ tịch. Trong đó phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã tích hợp việc đăng ký khai sinh và cấp mã số định danh cá nhân cho công dân là một sự chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đăng ký hộ tịch. Việc thống kê, tổng hợp các sự kiện hộ tịch, tra cứu các văn bản về hộ tịch đã đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận tiện, nhanh chóng cho nhân dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch. 

Nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, Sở Tư pháp đã triển khai kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, đảm bảo rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của người dân. Đối với những địa phương có sự thay đổi về địa danh hành chính theo Nghị quyết 858/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai, đồng thời hướng dẫn cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã thực hiện. Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp, công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ngày càng đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện đăng ký khai sinh 54.479 trường hợp; đăng ký khai tử 14.726 trường hợp; đăng ký kết hôn 17.936 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 21.190 trường hợp; đăng ký giám hộ 132 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi 46 trường hợp; đăng ký nhận cha mẹ con 204 trường hợp; thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch 847 trường hợp; đối với các đề nghị xác minh giấy tờ hộ tịch, báo cáo hộ tịch của các cơ quan Trung ương và địa phương, luôn đảm bảo giải quyết công việc theo đúng thời hạn.

Để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong công tác hộ tịch, thời gian tới ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản liên quan đến công tác hộ tịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ trong công tác đăng ký hộ tịch. Tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện và cấp xã nhằm nâng cao khả năng, trình độ, nghiệp vụ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật các thủ tục hành chính về hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi có yêu cầu. Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,