Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Cập nhật lúc08:33, Thứ Sáu, 17/04/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên hiệp thương phân công trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”.

Một góc làng quê xã Xuân Ninh hôm nay.
Một góc làng quê xã Xuân Ninh hôm nay.

MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động; đề xuất các biện pháp cụ thể, phù hợp để tổ chức thực hiện, hướng dẫn các cấp Đoàn, Hội có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo ở thôn, xóm, tổ dân phố, phấn đấu tất cả hộ nghèo đều có một tổ chức hỗ trợ, tư vấn thoát nghèo. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng 104 nhà đại đoàn kết (xây mới 66 nhà, sửa chữa 38 nhà) với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên 1,5 tỷ đồng. Các ban công tác mặt trận ở khu dân cư tích cực động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại; đẩy mạnh việc tiếp thu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo. Gắn với cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua của các tổ chức thành viên được thực hiện có hiệu quả như: Hội Nông dân huyện với phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, “Nông dân thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm. Hội Phụ nữ huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, tham gia bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Đoàn Thanh niên huyện với các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”; phối hợp với các trường học tổ chức các buổi ngoại khóa làm vệ sinh các tuyến đường, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi”, các mô hình bảo vệ, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường. Liên đoàn Lao động huyện với phong trào thi đua “Công đoàn chung sức xây dựng NTM”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”. Hội Chữ thập đỏ huyện với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư “5 không”; chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe nhân dân, phát triển nguồn nhân lực, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, tương thân, tương ái. MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức cho nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng hương ước, quy ước làng xóm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) hàng năm. Qua đó đã làm lành mạnh môi trường xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đến nay, toàn huyện có 84,1% hộ gia đình văn hóa; 80,4% thôn, xóm văn hóa; 100% thôn, xóm đã triển khai xây dựng hương ước, quy ước và thực hiện tốt. Phát huy truyền thống hiếu học, phong trào xã hội hoá học tập được phát triển mạnh mẽ, phong trào khuyến học khuyến tài phát triển sâu rộng, đều khắp. Toàn huyện hiện có 312/312 khu dân cư ở 20 xã, thị trấn không có trẻ em thất học, bỏ học. Các chi hội khuyến học thôn, làng, dòng họ, xứ đạo, trư­ờng học, cơ quan đã tuyên truyền vận động ủng hộ xây dựng Quỹ khuyến học toàn huyện đạt trên 10 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác đoàn kết nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp cũng được MTTQ các cấp trong huyện quan tâm đẩy mạnh. Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” đã được MTTQ huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai đến cơ sở, khu dân cư nhằm vận động nhân dân dùng nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải; duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh, làm đẹp đường làng, ngõ xóm. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn tiến hành ký kết, triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa MTTQ, Phòng Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo ở cơ sở và triển khai thực hiện với nhiều nội dung thiết thực. Hầu hết các nội dung đều tập trung vào việc thông tin cho cộng đồng tôn giáo và dân cư kiến thức về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, thực trạng về ô nhiễm môi trường; tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư kỹ năng tự ứng cứu, giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do thiên tai xảy ra; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường trong các quy trình sản xuất, tổ chức cuộc sống như sử dụng năng lượng tái tạo, ăn uống hợp vệ sinh, trồng và bảo vệ cây xanh. Ngoài ra, MTTQ các cấp trong huyện còn thực hiện tốt các nội dung khác của cuộc vận động như: Đoàn kết nhân dân chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Hoạt động thiết thực của MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM của huyện. Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn đổi mới rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể, kết cấu hạ tầng được tăng cường. Toàn huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư trên 2.171 tỷ đồng xây dựng NTM. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn chiếm 96%; thu nhập bình quân đạt 46,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,01%, trong đó hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 1,71%. 100% số xã đã có tổ thu gom rác thải và khu bãi rác thải tập trung, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý đạt 92%; 19/20 xã, thị trấn có hệ thống cấp nước sạch, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh toàn huyện đạt 99,96%, trong đó tỷ lệ người dân được sử dụng nước máy đạt 82,9%.

Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phấn đấu có trên 95% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,3%/năm; xây dựng huyện Xuân Trường sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,