Hải Hậu tăng cường công tác dân vận
Cập nhật lúc08:25, Thứ Tư, 15/04/2020 (GMT+7)

Huyện Hải Hậu có dân số đông với trên 290 nghìn người (trong đó đồng bào Công giáo chiếm trên 40%) ở 31 xã, 3 thị trấn. Là huyện đầu tiên đạt chuẩn huyện NTM, đến nay có 15 xã đủ điều kiện trình UBND tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (gồm các xã: Hải Tây, Hải Bắc, Hải Đông, Hải Thanh, Hải Tân, Hải Hà, Hải Anh, Hải Phú, Hải Phúc, Hải Quang, Hải Chính, Hải Châu, Hải Hưng, Hải Trung và Hải Nam). Kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển mới, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Huyện tích cực chuyển đổi các vùng sản xuất theo quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu về mùa vụ, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống mới và cơ giới hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động, năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Hiện nay, đã hình thành được 25 chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản hàng hóa tại 25/34 xã, thị trấn. Các hợp tác xã kiểu cũ trước đây đều được giải thể để thành lập hợp tác xã kiểu mới và hợp tác xã chuyên ngành hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 (toàn huyện đã chuyển đổi và thành lập mới được 51 hợp tác xã). Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện đạt 7,22%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt trên 110 triệu đồng; bình quân thu nhập đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 87% dân số; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 3,56%. 

Nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính “một cửa” xã Hải Hưng (ảnh chụp tháng 1-2020).
Nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính “một cửa” xã Hải Hưng (ảnh chụp tháng 1-2020).

Đạt được kết quả trên là do có sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, duy trì nền nếp chế độ giao ban định kỳ hàng tháng theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên; thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về nghị quyết đại hội đảng các cấp; tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; tham gia phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng gia đình, xóm nông thôn mới kiểu mẫu. 

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận như: Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 03-KL/TW ngày 13-5-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước..., qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, cảnh giác và chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, hàng năm mỗi đoàn thể đều lựa chọn một chủ đề để giám sát. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo luật định. Vào thứ 5 hàng tuần UBND huyện phân công các lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thường trực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, các cấp chính quyền trong huyện thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”; các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết mọi thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng trang thông tin điện tử và từng bước hoạt động hiệu quả. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện (theo Quyết định số 120-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy), duy trì nghiêm lịch giao ban định kỳ hàng tháng, thông qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, các kiến nghị, đề xuất của nhân dân, các vấn đề vướng mắc để có định hướng giải quyết kịp thời, đúng, trúng, đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhất là các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án: Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, nhà máy nước sạch Hải Minh, cầu Thịnh Long...; từ đó tạo niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. 

Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới ở Hải Hậu đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp và là nền tảng vững chắc để xây dựng huyện Hải Hậu ngày càng giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 
,
,
.
,
,
,
,