Đổi thay ở Xuân Hòa
Cập nhật lúc07:55, Thứ Ba, 21/04/2020 (GMT+7)

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, kinh tế xã Xuân Hòa (Xuân Trường) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ một xã thuần nông có điểm xuất phát thấp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đến nay kinh tế - xã hội đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.

Một góc làng quê xã Xuân Hòa hôm nay.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Một góc làng quê xã Xuân Hòa hôm nay.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra là: Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của xã để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm chăm lo nguồn lực con người, thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2020… Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, bên cạnh những thuận lợi, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với việc lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn, Đảng ủy xã cũng có nhiều sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra các nhóm chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền. Trong đó, ngoài nhiệm vụ xuyên suốt là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh... thì nhiệm vụ phát triển kinh tế được xác định là trọng tâm, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Từ định hướng đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các giải pháp. Qua nhiệm kỳ, một số chỉ tiêu về kinh tế đã đạt và vượt. Tốc độ thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn bình quân đạt 11,779 tỷ đồng/năm (vượt chỉ tiêu giao). Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Một số ngành nghề như cơ khí, mộc dân dụng, may gia công và làm hàng thủ công có bước phát triển, thu hút được nhiều lao động có việc làm. Đến nay, toàn xã có trên 60 tổ dịch vụ, tạo việc làm cho trên 400 lao động với thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” có trên 80% số xóm đạt danh hiệu “xóm văn hóa”, trên 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, 18/18 xóm hoàn thành xây dựng nhà văn hóa xóm. Các trường học, trạm y tế giữ vững, tiêu chuẩn nếp sống văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, 100% người dân tham gia BHYT tự nguyện… Nét nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua của xã Xuân Hòa là chương trình xây dựng NTM. Bằng sự chỉ đạo triển khai tích cực, quyết liệt với nhiều giải pháp và cách làm linh hoạt, sáng tạo, năm 2015, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã NTM (về đích trước 2 năm so với dự kiến). Hiện nay, xã đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng; quản lý và ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất đai trái pháp luật; công tác đảm bảo an ninh trật tự... cũng được tăng cường. Trong đó, đã cấp giấy chứng nhận cho 2.513/2.567 hộ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, đồng thời giải quyết kịp thời các tranh chấp đất đai, các vấn đề tồn tại về đất đai không để tồn đọng các vụ việc. 

Xác định cán bộ là “chìa khóa” tạo nên thành công, Đảng ủy xã đã tập trung rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng cán bộ ở các đơn vị. Qua đó đã cử 12 đồng chí đi học đại học, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho hàng trăm lượt cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể từ xã tới cơ sở; thực hiện điều chuyển 12 lượt cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tiếp nhận 3 đồng chí công an chính quy về thực hiện chức năng công an xã. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt Đảng bộ xã Xuân Hòa được Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở đầu tiên của huyện. Đây là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa quê hương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,