Đảng bộ Bưu điện tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Cập nhật lúc08:37, Thứ Tư, 15/04/2020 (GMT+7)

Vượt qua những khó khăn do chuyển đổi mô hình hoạt động từ cơ chế Nhà nước bao cấp hoàn toàn sang hình thức tự hoạch toán kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật, Bưu điện tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Mạng lưới bưu chính không ngừng được đầu tư, mở rộng với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu của nhân dân. Trong 5 năm gần đây, Bưu điện tỉnh luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra theo nghị quyết của Đảng ủy; đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động bảo đảm, từng bước nâng lên. 

Tiếp nhận thông tin và bưu phẩm phục vụ nhu cầu chuyển phát nhanh của khách hàng tại Bưu điện tỉnh.
Tiếp nhận thông tin và bưu phẩm phục vụ nhu cầu chuyển phát nhanh của khách hàng tại Bưu điện tỉnh.

Đồng chí Lưu Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, đạt được bước phát triển nhanh, bền vững trong những năm gần đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc cùng các đơn vị thành viên đẩy mạnh phát triển thị trường, mở rộng hơn 100 loại hình dịch vụ đến nhiều đối tượng khách hàng. Đối với nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát, đơn vị luôn chủ động triển khai chương trình bán hàng vào các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân; đồng thời phát triển mạnh dịch vụ chuyển phát nhanh, thương mại điện tử, bưu chính quốc tế tại những nơi có nhu cầu. Khách hàng dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ của bưu điện tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, thông qua cán bộ, công nhân viên và cộng tác viên của đơn vị. Ở nhóm dịch vụ tài chính, đơn vị luôn chú trọng phát triển các hình thức đại lý ngân hàng, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ với cơ chế thông thoáng, kịp thời nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Với nhóm dịch vụ phân phối thông tin, đơn vị đã triển khai tốt việc bán sim thẻ của các nhà mạng; mở rộng hình thức phân phối thiết bị viễn thông, thiết bị truyền hình thông qua các điểm bán hàng lưu động và ngày hội bán hàng định kỳ tổ chức ở khu vực đông dân cư. Cùng với mở rộng các hình thức kinh doanh, đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như triển khai phong trào thi đua đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của giao dịch viên; nâng cao kỹ năng thu gom, gói bọc hàng hóa theo hướng chuyên nghiệp hơn, nhất là với những sản phẩm mỏng, dễ vỡ, dễ bị hư hại; tuyệt đối không vận chuyển hàng cấm, hàng hóa đặc biệt nguy hiểm. Các khâu vận chuyển, khai thác, chuyển phát được thực hiện đồng bộ bằng thiết bị chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm đang không ngừng nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Bưu điện tỉnh. Từ nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, năm 2015 doanh thu của đơn vị mới đạt 139,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho 232 lao động; đến năm 2019 đã tăng lên 490 tỷ đồng, thu hút 279 lao động có việc làm thường xuyên; làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách đối với địa phương và Trung ương.

Cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Bưu điện tỉnh thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện tại, Đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công cơ quan được duy trì sinh hoạt thường xuyên, phát huy hiệu quả. Từ nhiều năm qua, đơn vị luôn chú trọng tới việc tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng sự đoàn kết nội bộ; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên để có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh các quy định chung, Đảng ủy đã xây dựng thêm một số tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phù hợp với thực tiễn đơn vị. Qua đánh giá, phân loại trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh thường xuyên có 100% tổ chức cơ sở đảng và 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; gần 18% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được suy tôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Bưu điện tỉnh 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; các năm 2018, 2019 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Bưu điện tỉnh trong “Top” 10 đơn vị có quy mô về doanh thu, lợi nhuận cao và chất lượng dịch vụ tốt nhất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 4 năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc, trong đó 3 năm (2016, 2017, 2019) nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bưu điện tỉnh tiếp tục lãnh đạo toàn diện các mặt công tác nhằm đưa đơn vị phát triển nhanh, bền vững hơn nữa đóng góp tích cực vào quá  trình phát triển chung của tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,