Thành phố Nam Định xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

07:03, 24/03/2020

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Nam Định luôn quan tâm củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Mô hình học cụ tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của lực lượng vũ trang thành phố Nam Định được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.
Mô hình học cụ tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của lực lượng vũ trang thành phố Nam Định được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.

Hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đều ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, chú trọng nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sức chiến đấu cao, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ thành phố. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã quán triệt, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, vận dụng sáng tạo chủ trương “kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”. Hàng năm, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đều ban hành chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, LLVT thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tập trung lãnh đạo, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và địa phương. Kịp thời tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các hoạt động của LLVT thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, LLVT thành phố thực hiện nghiêm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời tổ chức tốt mạng lưới quân báo trinh sát, nắm tình hình ở cơ sở; kịp thời bổ sung các phương án chiến đấu tại chỗ, phương án bảo vệ trong các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc củng cố, xây dựng các trận địa trực chiến phòng không. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố triển khai thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành huấn luyện, quán triệt tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện; tăng cường kiểm tra, giám sát, chống bệnh thành tích trong huấn luyện. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, có 80-87% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Cùng với việc chú trọng xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đảng ủy Quân sự thành phố còn tham mưu Thành ủy, UBND thành phố xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Dựa vào sức dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân nên công tác quốc phòng, quân sự của thành phố ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nam Định cho biết: “Trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tích cực, chủ động lãnh đạo LLVT hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn nhiệm kỳ trước. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Ban CHQS thành phố nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; LLVT thành phố được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Bộ Quốc phòng, Quân khu, UBND tỉnh tặng 8 Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen. Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-2-2019 của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho LLVT và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới; không để bị động bất ngờ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Nam Định vững chắc, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững thành tích dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com