Hải Hậu thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

07:03, 26/03/2020

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, công tác BHYT tại huyện Hải Hậu đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội; số người tham gia BHYT ngày càng tăng, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống dịch Covid 19, phục vụ tốt công tác KCB BHYT.
Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống dịch Covid 19, phục vụ tốt công tác KCB BHYT.

Nếu như năm 2012, trước khi thực hiện triển khai Nghị quyết 21, huyện Hải Hậu chỉ có 123.100 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 48% thì đến nay, số người tham gia BHYT đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Đến tháng 3-2020, huyện Hải Hậu có trên 335 nghìn người tham gia BHYT đạt tỷ lệ trên 90%. Trong đó, 34/34 xã, thị trấn đạt và vượt chỉ tiêu về độ bao phủ BHYT toàn dân trong xây dựng NTM. Đồng chí Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để có kết quả ấn tượng nêu trên, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 01; UBND huyện ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân”. Công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 21 được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và mỗi người dân. Ngay từ đầu năm, thực hiện các văn bản quy định của Nhà nước và hướng dẫn của BHXH tỉnh, BHXH huyện Hải Hậu đã tham mưu cho UBND huyện triển khai trên địa bàn huyện, đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể vận động các đối tượng tham gia. Công tác BHYT được quán triệt sâu rộng với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, đoàn thể; mở rộng chế độ, quyền lợi của người hưởng liên tục trong những năm qua, mở thêm nhiều đại lý thu tại các xã, thị trấn; giảm thủ tục hành chính phục vụ tốt người dân. Hàng năm, BHXH huyện Hải Hậu luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của ngành, chỉ đạo của BHXH tỉnh, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về chế độ, chính sách BHYT. Cơ quan BHXH huyện đã tổ chức tuyên truyền và đối thoại trực tiếp với người dân các xã, thị trấn về chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, luôn thực hiện việc cấp thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng tham gia đảm bảo quyền lợi của đối tượng khi đi khám chữa bệnh (KCB); từ năm 2018, áp dụng mã số BHXH để cấp thẻ BHYT sử dụng lâu dài, những thẻ hết hạn được gia hạn sử dụng không phải in lại thẻ BHYT giảm rất nhiều thời gian và chi phí in ấn… Về công tác giám định BHYT, ngay từ khi tiếp nhận BHYT năm 2003, BHXH huyện Hải Hậu tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với bệnh viện đa khoa huyện và các cơ sở KCB để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng KCB của các đối tượng tham gia BHYT. Thực hiện các chủ trương của Chính phủ nhằm mở rộng và tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng hưởng BHYT ngay từ tuyến cơ sở, đưa dịch vụ y tế về gần người dân, BHXH huyện đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện triển khai việc KCB tại trạm y tế xã, thị trấn. Đến nay, đã có 34/34 xã, thị trấn đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng tham gia BHYT. Công tác giám định y tế trên địa bàn huyện trong những năm qua thu được kết quả đáng khích lệ, tạo được lòng tin đối với các đối tượng tham gia BHYT. Nếu như chi KCB BHYT bắt đầu thực hiện từ năm 2003 đến 2009 là: 22 tỷ đồng, từ năm 2010 chi KCB 8 tỷ đồng, 2011 đến 2014 bình quân mỗi năm 30 tỷ đồng, những năm sau đều tăng dần do người tham gia nhiều lên, chi phí KCB tăng theo, năm 2015 là 40 tỷ đồng, năm 2016 là 61 tỷ đồng, năm 2017 lên hơn 90 tỷ đồng, năm 2018 là 107 tỷ đồng, năm 2019 đã KCB là 123 tỷ đồng.

Năm 2020, BHXH Hải Hậu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, tự nguyện theo quy định của Nhà nước. Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình, đảm bảo lộ trình thực hiện BHYT toàn dân theo quy định của Luật BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chính sách BHXH, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và nâng cao chất lượng công tác BHXH ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách BHYT đảm bảo quyền lợi chính đáng kịp thời cho người tham gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tự kiểm tra, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật BHYT giúp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ và nâng cao hơn nữa nhận thức về chế độ chính sách BHYT góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com