Xuân Trường đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
Cập nhật lúc08:18, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)

Huyện Xuân Trường hiện có gần 15 vạn dân, trong đó có 46.110 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi). Là vùng quê có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa; một số người còn mang nặng tư tưởng “con cháu đề huề” đủ trai, gái cho “có nếp, có tẻ” nên việc thực hiện các chỉ tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo đạt chỉ tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Kiểm tra sức khỏe cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường.  Bài và ảnh: Minh Tân
Kiểm tra sức khỏe cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường.

Bám sát các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch hành động của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị lồng ghép xây dựng chỉ tiêu về dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; Kế hoạch triển khai các đề án: “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính ở trẻ mới sinh”; “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”; “Tiền hôn nhân”; “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”... Đài Phát thanh huyện duy trì chuyên mục “Dân số và phát triển” hàng tuần; đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên phát tin, bài biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác sinh đẻ kế hoạch; gương gia đình sinh con một bề sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trung tâm Y tế huyện đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Pháp lệnh Dân số, Điều 10 Pháp lệnh Dân số (sửa đổi); sự gắn kết giữa dân số với phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách dân số; phối hợp với các đoàn thể tổ chức nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản, các vấn đề công tác dân số cho hội viên, đoàn viên và nhân dân. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 74 buổi nói chuyện chuyên đề, thu hút trên 8.000 lượt người nghe; phát 1.500 tài liệu tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cho người dân. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số của huyện về một số nội dung như: Quy mô dân số, thách thức về mức sinh; Mối liên hệ giữa dân số và phát triển kinh tế; Dân số và giáo dục; Dân số và y tế; Dân số và lao động việc làm, những khó khăn thách thức đối với người cao tuổi; Tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh dẫn đến hệ lụy mất cân bằng giới tính… Qua đó, đã nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dân số, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huyện Xuân Trường chỉ đạo triển khai hiệu quả các mô hình, đề án, dự án về nâng cao chất lượng dân số. Các đề án: “Sàng lọc trước sinh - sơ sinh”, “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” tiếp tục được duy trì tại 100% các xã, thị trấn. Đề án “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân” được triển khai tại 5 xã: Xuân Ninh, Xuân Hòa, Xuân Thành, Xuân Ngọc, Xuân Hồng và thị trấn Xuân Trường. Trong khuôn khổ đề án, các xã, thị trấn xây dựng, duy trì mạng lưới cộng tác viên cung cấp thông tin, tham mưu với ban chỉ đạo đề án của địa phương triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền, tư vấn dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng. Năm 2019, huyện tổ chức 2 đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình. Kết quả, toàn huyện có 8.670 cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, trong đó có 288 ca đặt dụng cụ tử cung; trên 750 người sử dụng thuốc tránh thai uống; 150 ca tiêm thuốc tránh thai; gần 1.300 người sử dụng bao cao su...; 15.830 phụ nữ được khám sức khỏe đường sinh dục, qua đó phát hiện và điều trị cho 4.938 phụ nữ mắc bệnh. Các chỉ tiêu về công tác dân số như: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ giảm sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở huyện có những chuyển biến tích cực. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được kiểm soát; cải thiện tình trạng sức khoẻ bà mẹ, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 100%… Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện có 1.586 trẻ được sinh ra, tăng 20 trẻ so với cùng kỳ năm 2018; trong đó có 177 trẻ là con thứ 3 trở lên, tăng 4 cháu so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ số giới tính khi sinh của huyện ở mức 113 bé trai/100 bé gái, thấp hơn so với tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh (115,5 bé trai/100 bé gái).

Để nâng cao hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời kỳ mới với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý, huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh Dân số (sửa đổi), chính sách pháp luật của Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình, chuyển đổi nhận thức và hành vi về dân số - kế hoạch hóa gia đình trong nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người cao tuổi; tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tránh thai bảo đảm an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng có nhu cầu; triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng. Xã hội hóa cung ứng các biện pháp tránh thai nhằm thích ứng với giai đoạn chuyển từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang giai đoạn dân số và phát triển./.

Bài và ảnh: Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,