Hải Hậu tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:30, Thứ Tư, 04/12/2019 (GMT+7)

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu, đến hết tháng 10-2019, toàn huyện có 265.519 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó có 16.005 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 859 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 14.551 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 218.525 người tham gia bảo hiểm y tế, 15.579 người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt 289,49 tỷ đồng (đạt 79,61% kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao/năm).

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu chỉ đạo cán bộ, nhân viên Tổ thu tăng cường các biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu chỉ đạo cán bộ, nhân viên Tổ thu tăng cường các biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, UBND huyện chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, làm cho người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia. Xác định rõ những đối tượng cần tập trung mở rộng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh các trường học, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Hình thức tuyên truyền đa dạng trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh huyện, các xã, thị trấn; pa-nô, biểu ngữ, băng rôn tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện, Hội Nông dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức 35 hội nghị đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên, người lao động trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung khẳng định vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; lợi ích của bảo hiểm y tế đối với người dân và cộng đồng; cách thức tham gia bảo hiểm y tế thông qua các đại lý thu bảo hiểm; chính sách ưu đãi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp… UBND huyện giao kế hoạch chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế cụ thể ở từng nhóm đối tượng cho từng địa phương; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn. Các xã, thị trấn trong huyện đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tiêu chí phát triển bảo hiểm y tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm 2019, các đại lý thu của Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã tích cực tổ chức các hoạt động xây dựng quỹ, mua và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội huyện, đến ngày 30-10-2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của huyện đạt 88,99%; trong đó, có 17 xã đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 92%. Cùng với công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, huyện huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ở Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế để động viên, khích lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Toàn huyện đã triển khai nhiều dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các cơ sở khám, chữa bệnh với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, cả 35 xã, thị trấn của huyện đều đạt chuẩn quốc gia về y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân ngay tại y tế cơ sở.

Thực tế năm 2019, huyện Hải Hậu đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn một số hạn chế: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhưng không đáng kể so với dân số và tiềm năng kinh tế - xã hội của huyện. Đa số người tham gia tăng thêm ở vào nhóm lao động phi chính thức hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nghỉ việc còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội nên tham gia tiếp để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Ở một số xã đông dân, nhiều đồng bào Công giáo như: Hải Anh, Hải Minh, Hải Triều, Hải Vân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế còn thấp. Thực trạng các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn diễn biến phức tạp. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 30 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng đến 63 tháng; số tiền nợ từ hơn 50 triệu đồng đến hơn 4 tỷ đồng…

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, giúp người lao động, người sử dụng lao động thấy rõ vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm cùng quan điểm, chủ trương, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội. Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho người có nhu cầu tham gia. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội đối với người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội. Duy trì thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân đến giao dịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, thu chi, thu hồi nợ đọng. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành và chất lượng phục vụ người dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 

,
,
.
,
,
,
,