Quyết tâm thực hiện thắng lợi lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
Cập nhật lúc08:02, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

Những tháng cuối năm 2019, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh nỗ lực hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác thu và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, theo đúng quy định của pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có thẻ Bảo hiểm y tế.
Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có thẻ Bảo hiểm y tế.

Đến tháng 10-2019, toàn tỉnh có trên 1,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 89,87% dân số, cao nhất từ trước tới nay; trong đó, có 172.928 hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, 748.203 người tham gia bảo hiểm y tế khác... Nhiều địa phương đạt tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế cao, tiêu biểu như: Nam Trực 92,14%, Xuân Trường 95,23%, Giao Thủy 92,19%, Vụ Bản 90,74%. Tại huyện Giao Thủy, Ban chỉ đạo Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2015-2020” huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế; quyền và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế tại các xã Giao An, Giao Hương, Giao Hải, Giao Long và Giao Xuân. Từ đó, đã nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, toàn huyện đã vận động thêm đươc gần 3.320 người tham gia. Đồng chí Vũ Thanh Tình, Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: Để đảm bảo tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 95% dân số năm 2019, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê chính xác việc tham gia của các hộ gia đình, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các xóm, đội, tổ dân phố, đại lý. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội trong việc vận động hội viên, nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2015-2020” huyện, Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết; duy trì phối hợp tốt với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Tại huyện Nam Trực, trong 10 tháng 2019, có 168.869 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 92,14% tổng dân số; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các xã Đồng Sơn, Nam Hải, Nam Thanh, Hồng Quang, Nam Hoa, Nam Hồng, Nam Tiến đạt từ 93% trở lên. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo sát sao các đại lý, trưởng thôn (xóm) đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế và vận động người dân tham gia tái tục bảo hiểm y tế. Đối với 3 xã về đích nông thôn mới nâng cao (Nam Hùng, Nam Hồng, Đồng Sơn) cần tiếp tục duy trì và phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91% trở lên; đối với xã có thôn (xóm) đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới đảm bảo phát triển bảo hiểm y tế đạt 93% trở lên. Những tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cập nhật thường xuyên số liệu đối tượng tái tục gửi về các xã, thị trấn để địa phương nắm bắt tình hình và có sự chỉ đạo kịp thời. Các thành viên trong Ban chỉ đạo bám sát cơ sở, phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương.

Trong 10 tháng năm 2019, các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế góp phần thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; trong đó, tỉnh ta là địa phương dẫn đầu toàn quốc về công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Đồng chí Nguyễn Lương Ba, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Với số lượng học sinh, sinh viên chiếm gần 18,3% dân số trên toàn tỉnh, việc thu hút lực lượng này tham gia bảo hiểm y tế được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành hữu quan tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; xây dựng và giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tới các trường học trên địa bàn, ký kết chương trình phối hợp hoạt động... Tính đến tháng 10-2019, toàn tỉnh đã có 321.369 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt 98,6%. Một số đơn vị có tỷ lệ tham gia cao như: Thành phố Nam Định, Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh… Huyện Mỹ Lộc có 24 trường học, có 11.677 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,33%; trong đó có 19 trường tỷ lệ tham gia đạt 100%. Năm học 2019-2020, huyện phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt kết quả này, Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường phối hợp với ban giám hiệu trường học, hội cha mẹ học sinh tuyên truyền, vận động lồng ghép trong các buổi họp phụ huynh đầu năm học; tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; nhanh chóng cấp thẻ Bảo hiểm y tế và chuyển kinh phí theo quy định để các trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em theo đúng quy định. Từ kinh phí này, bước vào năm học mới 2019-2020, các nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho phòng y tế, mua các loại thuốc thiết yếu, trang bị các dụng cụ phục vụ thăm khám sức khỏe ban đầu cho học sinh. Tại huyện Hải Hậu, năm học 2019-2020, huyện Hải Hậu đưa tiêu chí tham gia bảo hiểm y tế học sinh vào công tác thi đua khen thưởng hàng năm; xem xét hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Các trường quan tâm tìm giải pháp, huy động các nguồn hỗ trợ các cháu học sinh thuộc diện gia đình có điều kiện khó khăn tham gia bảo hiểm y tế; kịp thời thông tin với cơ quan bảo hiểm xã hội nếu có vướng mắc trong quá trình học sinh đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để kịp thời giải quyết, tạo thuận lợi cho người tham gia. Nhờ đó, đến nay có 47.395 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,17%; hầu hết các cơ sở giáo dục trong huyện đầu tư phòng y tế tại trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đối với học sinh được đảm bảo, nhiều học sinh đã được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán với chi phí khám, chữa bệnh cao. 

Trong 2 tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thẻ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020. Thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm y tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bảo hiểm y tế  để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là đối tượng hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92% dân số./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,