Bảo hiểm xã hội Xuân Trường đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:19, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các tầng lớp nhân dân. Chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được cải thiện thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý thu, giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng, từ đó ngày càng thu hút đông người dân tham gia bảo hiểm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường áp dụng phần mềm quản lý sổ  bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trong công tác giải quyết các chế độ  chính sách bảo hiểm.  Ảnh: Khánh Dũng
Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường áp dụng phần mềm quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trong công tác giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm.

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30-9-2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn toàn huyện, giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Hàng năm, UBND huyện giao Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến người dân thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, toạ đàm, các buổi nói chuyện chuyên đề, hội nghị đối thoại tại các cơ sở… Từ đầu năm 2019 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 15 hội nghị đối thoại chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với kinh phí hơn 138 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong việc giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn; phối hợp với phòng Y tế huyện ban hành quy chế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân; phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đảm bảo việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời cho đối tượng chính sách, người có công; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đẩy mạnh công tác thu bảo hiểm y tế học sinh… Nhờ những giải pháp đồng bộ, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 30-9, toàn huyện có 7.096 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 620 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 6.172 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 126.446 người tham gia bảo hiểm y tế. Trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Chi cục Thuế khu vực tăng cường công tác quản lý, tập hợp thông tin về đơn vị, cá nhân nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội; phối hợp với các cơ quan hữu quan thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chậm, trốn đóng, thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện đạt hơn 140 tỷ đồng; trong đó thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 63,24 tỷ đồng, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 2,88 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế 67,84 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 4,49 tỷ đồng. Công tác chi trả và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng tháng, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức mạng lưới chi trả các chế độ lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đến từng thôn, xóm đảm bảo nhanh gọn, kịp thời. Hoạt động của Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ được củng cố; thực hiện niêm yết công khai hồ sơ thủ tục và các bước giải quyết công việc, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, qua đó đã giảm phiền hà và thời gian chờ đợi của các đối tượng. Số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2019 hơn 201 tỷ đồng; trong đó chi từ nguồn ngân sách Nhà nước 82 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo 112,2 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hơn 1 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ ốm đau, thai sản, nghỉ ngơi dưỡng sức 5,9 tỷ đồng. Công tác giải quyết các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn luôn được thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. Bảo hiểm xã hội huyện đã áp dụng phần mềm quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thực hiện quy trình “một cửa” trong công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội nên quá trình giải quyết hồ sơ đảm bảo nhanh chóng, chính xác, ít sai sót, giảm bớt các thủ tục cho người lao động. Số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tính đến ngày 30-9 là 7.023 người; trong đó, số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách Nhà nước 3.099 người, số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo 3.211 người, số người hưởng chế độ từ quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động 713 người.

Thực tế cho thấy ở Xuân Trường, số người hưởng trợ cấp qua thẻ ATM chưa cao; trong đó, đa phần là những người không có điều kiện đến lĩnh tiền mặt tại các điểm chi trả. Việc đáp ứng giao dịch điện tử của ngân hàng trong việc sử dụng chữ ký số, nhận danh sách chi trả để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân người thụ hưởng còn nhiều hạn chế. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường tích cực mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,