Xây dựng đơn vị vững mạnh "Tiêu biểu, mẫu mực"
Cập nhật lúc08:04, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chọn là một trong 3 đơn vị làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”. Theo đó, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”, góp phần tạo chuyển biến vững chắc và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luyện tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.  Bài và ảnh: Thu Thuỷ
Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luyện tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng và ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp; cụ thể hóa 5 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện phù hợp với Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; tập trung vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, đột phá khắc phục khâu yếu, tạo chuyển biến đồng bộ, vững chắc trên các mặt công tác. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm nền tảng; các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm quy chế giáo dục chính trị, Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật thường xuyên được đổi mới cả về nội dung, hình thức, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với nhiều biện pháp đồng bộ; trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tạo đột phá trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng cơ động, tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ huấn luyện đã chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xác định đây là khâu then chốt quyết định chất lượng và việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tiểu giáo viên; trong đó tập trung vào những nội dung mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của từng địa bàn và của từng đơn vị cơ sở. Cùng với công tác tập huấn cán bộ, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện như: Củng cố, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập; bổ sung, làm mới, cải tiến mô hình học cụ, giáo cụ trực quan, trang thiết bị kỹ thuật… đảm bảo cho công tác huấn luyện sát với yêu cầu của các lực lượng tham gia huấn luyện cũng như đối tượng tác chiến và phương án chiến đấu… Theo đó cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn. Do triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp công tác nên chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và khả năng tác chiến của các lực lượng được nâng cao. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã mở 25 lớp tập huấn cho 2.613 cán bộ; tổ chức tập huấn cho 229 Chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn về Thông tư 02 của Bộ Quốc phòng về huấn luyện, hội thi, hội thao dân quân tự vệ; tổ chức huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đạt 100% quân số; huấn luyện dân quân tự vệ giai đoạn I đạt 82,6% quân số, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi. Tham mưu cho Tỉnh ủy cử 1 cán bộ đối tượng 1, 86 cán bộ đối tượng 2, 13 chức sắc đại diện cho các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 59 cán bộ đối tượng 3; 2.501 cán bộ đối tượng 4; 342 chức việc tôn giáo; giáo dục quốc phòng - an ninh cho 807 sinh viên của 4 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa VI cho 123 cán bộ tại Trường Quân sự tỉnh… Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đã duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, việc chấp hành điều lệnh và các quy định của cơ quan, đơn vị, các nền nếp, chế độ trong ngày, tuần; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện các nền nếp chế độ, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế…

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều giải pháp tích cực ngăn chặn hiệu quả và khắc phục triệt để tình hình vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật quân đội nghiêm trọng. Chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và các mặt công tác khác của đơn vị từng bước được nâng lên, dần đi vào ổn định vững chắc. Kết quả huấn luyện từng bước được nâng cao; công tác tổ chức huấn luyện và kiểm tra cho các đối tượng chặt chẽ, toàn diện chất lượng. Đồng thời quản lý tốt về cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, vũ khí trang bị…, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ

,
,
.
,
,
,
,