Thành phố Nam Định đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân
Cập nhật lúc07:59, Thứ Hai, 23/09/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thành phố Nam Định quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ phường Trần Quang Khải tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.  Bài và ảnh: Văn Trọng
Cán bộ phường Trần Quang Khải tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định cho biết, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo triển khai và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đã lồng ghép công tác tuyên truyền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức, đoàn thể; triển khai thực hiện các đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật. Điển hình như việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân thành phố Nam Định giai đoạn 2016-2021”, thành phố đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều nhóm đối tượng như: cuộc thi vẽ tranh, diễn tiểu phẩm về an toàn giao thông; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong nhà trường và qua mạng internet; tuổi trẻ Thành Nam với pháp luật trật tự an toàn giao thông; hội thi tuyên truyền về an toàn giao thông - trật tự đô thị... Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động, cùng các tình huống pháp luật phát sinh trong thực tiễn cuộc sống đã thu hút được đông đảo đối tượng tham gia, theo dõi, cổ vũ góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Hay thực hiện Đề án “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật giai đoạn 2016-2021”, các cơ quan có liên quan và các phường, xã đã tích cực vào cuộc, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho quần chúng nhân dân hiểu được nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật đối với thanh, thiếu niên để có biện pháp phòng ngừa. Cụ thể như: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối kết hợp triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường” tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; tổ chức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, quản lý và sử dụng pháo... Phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền về hoạt động của một số ổ nhóm thanh, thiếu niên hoạt động vi phạm pháp luật; các vụ việc thanh, thiếu niên hư, học sinh tụ tập thành ổ nhóm, sử dụng hung khí đánh nhau; tình trạng sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo khiêu khích, thách đố nhau hoặc viết bài, đưa tin không đúng sự thật, gây mâu thuẫn, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng, chống ma túy, trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các phường, xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn; kết hợp công tác quản lý địa bàn để gặp gỡ, động viên các gia đình có con em trong diện quản lý, giáo dục; lồng ghép tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông với các phong trào khác của địa phương... Nhờ đó đã nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, góp phần làm giảm những nhân tố phát sinh tội phạm. Em Trần Hùng Văn Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền cho biết: “Nhờ được tuyên truyền pháp luật, em đã hiểu rõ hơn về các hành vi vi phạm pháp luật để nâng cao ý thức, cảnh giác hơn với những hành động, việc làm của bản thân, tránh bị lợi dụng, lôi kéo và vô tình vi phạm”. Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh thông qua Đài phát thanh thành phố, hệ thống đài truyền thanh phường, xã, Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các câu lạc bộ pháp luật, hòa giải ở cơ sở... đã góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã tổ chức 360 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 60 nghìn lượt người; cấp phát gần 90 nghìn tờ gấp pháp luật, 4.000 cuốn bản tin pháp luật, 12 nghìn băng đĩa, 2.000 đề cương, tài liệu pháp luật cho cán bộ và nhân dân; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh thực hiện 632 tin, bài, ảnh tuyên truyền về an ninh trật tự, giải đáp pháp luật; kẻ vẽ 750 pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật; tổ chức ký cam kết phòng ngừa tội phạm, thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ tới hầu hết các hộ dân, cơ quan doanh nghiệp và trường học trên địa bàn. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian tới thành phố Nam Định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đầu tư kinh phí, đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả, nhằm tạo chuyến biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,