Mỹ Lộc xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện
Cập nhật lúc08:30, Thứ Ba, 13/08/2019 (GMT+7)

Mỹ Lộc là huyện “cửa ngõ” của tỉnh, có vị trí địa lý, kinh tế - chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh, những năm qua Đảng bộ và chính quyền huyện Mỹ Lộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Lộc huấn luyện sử dụng súng DKZ cho lực lượng Dân quân tự vệ.
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Lộc huấn luyện sử dụng súng DKZ cho lực lượng Dân quân tự vệ.

Hàng năm, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Lộc ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng từ quân nhân chuyên nghiệp đến lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thanh niên, chức sắc tôn giáo... Đồng thời, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội cũng như đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với nhân dân, là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong những năm gần đây Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện 3 khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện; làm chuyển biến vững chắc về kỷ luật; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”. Công tác huấn luyện được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Quá trình huấn luyện đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian, kế hoạch đề ra, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 80%. Việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Do đó cùng với thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy, phương án phòng, chống cháy nổ... Trong huấn luyện, thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với đặc điểm, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức, nghệ thuật tác chiến của bộ đội địa phương, kết hợp chỉ đạo công tác huấn luyện với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân phòng, chống thiên tai. Trong năm 2018-2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã: Mỹ Phúc, Mỹ Trung, Mỹ Hà, Mỹ Tân; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị, quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019; tổ chức các đợt tập huấn cán bộ, tiểu giáo viên dân quân tự vệ đạt kết quả khá; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau ra quân huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng, chống cháy nổ đảm bảo chặt chẽ. Kết quả huấn luyện, luyện tập là cơ sở để tổ chức, phối hợp hiệp đồng và nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, khả năng tác chiến cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong chiến tranh nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tham mưu cho UBND huyện xây dựng chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị tổ chức phúc tra 3 lực lượng (dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ); hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên lên đường nhập ngũ; chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện đã tham mưu mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho giáo viên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non với quân số 67 đồng chí; 1 lớp cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho 87 cán bộ, công nhân viên Công ty Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang huyện đã đẩy mạnh hoạt động xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Nhà nước, Luật Dân quân tự vệ cho cán bộ, chiến sĩ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Với việc tập trung quán triệt sâu sắc các quan điểm tư tưởng của Đảng, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, quân sự của địa phương, nhất là quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới lực lượng vũ trang huyện Mỹ Lộc tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác chiến; phòng, chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các địa phương; tổ chức tập huấn cán bộ tiểu giáo viên dân quân tự vệ binh chủng, huấn luyện cụm, kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,