Tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ và văn hóa công sở
Cập nhật lúc08:15, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chấn chỉnh kỷ cương, trách nhiệm công vụ, xây dựng văn hóa công sở, các cấp chính quyền trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong lề lối làm việc, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ Văn phòng UBND huyện Hải Hậu hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của huyện.
Cán bộ Văn phòng UBND huyện Hải Hậu hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của huyện.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016 của Thủ tưởng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 9-9-2016 về việc “Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Các ngành, các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo ra kỷ cương, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, tuân thủ trật tự thứ bậc hành chính trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa giao tiếp công sở. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. Hiện nay, 100% các sở, ngành cấp tỉnh và 10/10 UBND huyện, thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh; trong đó xác định rõ trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý, thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh. Chỉ đạo việc chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh; thành lập tổ công tác chuyên giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các cấp, cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, chấp hành các quy định pháp luật của cơ quan, đơn vị trong hoạt động công vụ. Hướng dẫn các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành, huyện, thành phố nhằm giúp đội ngũ công chức cập nhật, tiếp thu những quy định mới của Trung ương và của tỉnh về vị trí, chức năng nhiệm vụ của công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa; các nguyên tắc, quy trình phải thực hiện khi giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính trong cơ quan, đơn vị theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, không bỏ sót, đùn đẩy, né tránh công việc được phân công. Việc thực hiện nghiêm túc các quy tắc về ứng xử, nếp sống văn hóa và đạo đức công vụ đang từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động phục vụ nhân dân của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hải Hậu, chúng tôi nhận thấy cơ sở vật chất ở đây khá khang trang, sạch sẽ, hiện đại; cán bộ chuyên môn tư vấn, hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách tận tâm, trách nhiệm, lịch sự. Đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết: Xác định công sở là nơi cán bộ, công chức, viên chức hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến người dân, do đó, thời gian qua các cấp chính quyền trong huyện luôn chú trọng thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan hành chính với công dân. Thông qua các cuộc họp của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền những nội dung liên quan đến Luật Cán bộ công chức, viên chức, các quy định về trách nhiệm công vụ, văn hóa công sở tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đề nghị từng cán bộ phải gương mẫu trong lối sống, giữ gìn đạo đức, văn hóa công vụ trong cơ quan, đơn vị; đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Các cấp chính quyền trong huyện cũng kịp thời biểu dương những cán bộ có thành tích trong thực thi công vụ và kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh những cán bộ chưa chấp hành tốt. Đưa tiêu chí thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử vào đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính từ việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đến việc tổ chức thực hiện rà soát thủ tục, thành phần hồ sơ và tiêu chí trên các mẫu biểu nhằm cắt giảm hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia giao dịch. 

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ về quy định đạo đức công vụ, văn hóa công sở đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý của cơ quan Nhà nước. Kết quả tự đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở các năm 2017, 2018 của 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh luôn đạt: 80% vững mạnh, 16% khá và 4% trung bình; năm 2018 gần 90% người dân và tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 6 bậc so với năm 2017, xếp ở nhóm khá trong cả nước./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,