Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực tham gia giám sát và phản biện xã hội
Cập nhật lúc08:05, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Nghề sản xuất mành hạt gỗ ở xã Bình Minh (Nam Trực) tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ.
Nghề sản xuất mành hạt gỗ ở xã Bình Minh (Nam Trực) tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt dư luận xã hội đã tập hợp những ý kiến của các tầng lớp nhân dân phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền. Thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động bám sát tình hình thực tế tại địa phương, những vấn đề bức xúc của nhân dân, của cử tri để kịp thời kiến nghị, chủ động xây dựng kế hoạch giám sát. Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, dân chủ hiệp thương với các tổ chức thành viên tham gia đoàn giám sát để nắm bắt tình hình thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Từ năm 2014-2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức 4 cuộc giám sát, điển hình như: tổ chức giám sát việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; giám sát việc cấp kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở; phối hợp với HĐND huyện giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phối hợp với Viện Kiểm sát giám sát việc thi hành án tại một số đơn vị; ngoài ra còn phối hợp với các tổ chức thành viên, Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện 28 cuộc giám sát liên quan đến các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn đã thực hiện 71 cuộc giám sát và tham gia hàng trăm lượt ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Mặt trận, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy chế về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được chú trọng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn phối hợp với Thường trực HĐND và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đồng thời tổng hợp những ý kiến, kiến nghị, đề đạt nguyện vọng của cử tri. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn chủ động phối hợp với UBND thường xuyên củng cố, kiện toàn và hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ hoà giải ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhờ đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã phát huy tính dân chủ; giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đảm bảo quyền, lợi ích của nhân dân; góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, kinh tế của huyện những năm qua phát triển với nhịp tăng trưởng khá, bình quân 12% mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống dưới 2%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới" đã tạo nên sự chuyển biến và phát triển khá toàn diện trong đời sống xã hội. Đến nay, toàn huyện đã có 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, 23 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa nông thôn mới. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân xây dựng 95 cổng làng; nâng cấp, làm mới trên 100km đường điện chiếu sáng; trồng trên 350km đường hoa; xây dựng trên 50 tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,83%; có trên 300 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư 5 không”; trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Nam Trực tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị; tổ chức triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15-6-2017 giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh góp phần giữ vững an ninh chính trị từ cơ sở./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 

,
,
.
,
,
,
,