Ý Yên nâng cao hiệu quả việc mua, đọc và làm theo báo Đảng
Cập nhật lúc08:02, Thứ Sáu, 21/06/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, cấp ủy Đảng các cấp huyện Ý Yên đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập những cách làm hay, kinh nghiệm quý để vận dụng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân viên Bưu điện huyện Ý Yên phân loại báo, tạp chí của Đảng phát hành tới bạn đọc.
Nhân viên Bưu điện huyện Ý Yên phân loại báo, tạp chí của Đảng phát hành tới bạn đọc.

Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đi vào nền nếp, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng báo chí tuyên truyền ở địa phương và hiệu quả phát hành, đọc Báo Nhân Dân, Báo Nam Định; đưa việc mua, đọc và làm theo báo Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng có kế hoạch đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện kiểm tra công tác đặt mua, phân phối và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các Đảng bộ, chi bộ; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng sử dụng báo Đảng như một nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân. Bên cạnh đó, Bưu điện huyện Ý Yên có nhiều chính sách hỗ trợ công tác đặt mua và phát hành báo chí, cải tiến thủ tục đơn giản, tiện lợi cho độc giả như: chủ động gửi giấy mời, cử nhân viên trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… mời đặt mua báo, tạp chí; tích cực phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua báo, tạp chí. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng chuyển phát báo và tạp chí của Đảng đến tận chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố trong toàn huyện; kiểm tra, kiểm soát hành trình các tuyến phát thư báo nhằm bảo đảm thời gian chuyển phát báo đến kịp thời, đúng địa chỉ. Hiện nay, từ Trung tâm khai thác Bưu điện huyện có 6 tuyến đường thư hàng ngày (sáng, chiều) vận chuyển báo, tạp chí từ trung tâm huyện đến tay bạn đọc ở các xã, thị trấn ngay trong đầu giờ chiều các ngày. Hàng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều dành kinh phí theo quy định để thực hiện việc mua báo, tạp chí của Đảng đáp ứng nhu cầu thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau khi được cấp kinh phí, các đơn vị chủ động đăng ký với bưu điện để mua báo, tạp chí trang bị cho chi bộ Đảng phục vụ sinh hoạt thường kỳ. Nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng như: Văn phòng Huyện ủy Ý Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm Y tế huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện, Thị trấn Lâm, các xã: Yên Khánh, Yên Phong, Yên Dương. Ngoài ra, một số địa phương, đơn vị đã đặt mua một số đầu báo, tạp chí khác cho các đồng chí lãnh đạo như: Tạp chí xây dựng Đảng, Bản tin Báo cáo viên, Tạp chí kiểm tra, Tạp chí Tuyên giáo, Bản tin thông báo nội bộ. Hiện nay, toàn huyện có 93,75% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đặt mua Báo Nam Định; 90,62% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đặt mua Báo Nhân Dân; trên 50% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đặt mua các ấn phẩm Tạp chí Xây dựng Đảng...

Cùng với công tác mua báo, tạp chí của Đảng, việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng cũng được các cấp ủy trên địa bàn huyện quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc, phòng họp. Các xã, thị trấn quản lý báo tại văn phòng Đảng uỷ, HĐND, UBND; báo của các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố đều được quản lý tại nhà văn hóa hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ. Bên cạnh đó, việc sử dụng báo chí của Đảng được các địa phương, đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ở 32 điểm bưu điện văn hóa các xã, thị trấn đã cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các loại báo, sách đọc miễn phí. Nhiều địa phương, đơn vị đã chỉ đạo các đài truyền thanh xã, thị trấn duy trì thường xuyên công tác biên tập các tin, bài từ báo Đảng để thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã cập nhật kịp thời các bài viết về huyện trên các báo, tạp chí của Đảng đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện để nhân dân trong huyện theo dõi. Ban Tuyên giáo các cấp trong huyện biên soạn nhiều tài liệu thông tin tuyên truyền theo chuyên đề từ báo, tạp chí của Đảng cấp phát cho các địa phương, đơn vị; đội ngũ báo cáo viên của Đảng đã tích cực nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng tổng hợp chuyên đề tổ chức phổ biến tại các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban; lồng ghép tuyên truyền trong các bài giảng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi bộ tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng nhằm cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số địa phương, đơn vị đã quy định việc đọc báo đầu giờ hàng ngày trở thành nền nếp thường xuyên của cơ quan, đơn vị như: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện...

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, việc đọc, mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện Ý Yên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần định hướng thông tin, đưa thông tin hướng mạnh về cơ sở; tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,