Nhiều chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:21, Thứ Hai, 06/05/2019 (GMT+7)

Đến tháng 4-2019, xã Hải Thanh (Hải Hậu) có 94% dân số tham gia bảo hiểm y tế, vượt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu năm 2019 là 88%). Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, xã Hải Thanh có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trước hết, xã thực hiện nghiêm công tác bình xét đảm bảo đúng quy trình và đối tượng theo luật định, qua đó, hoàn thiện danh sách trình cơ quan chức năng hỗ trợ đối tượng người dân có mức sống trung bình về chế độ bảo hiểm y tế. Toàn xã có 5.727 người, đến nay, có trên 900 người thuộc hộ có mức sống trung bình được Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế (Trung ương 30%, tỉnh 20%); có 811 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%. Mặt khác, để giữ vững và phát triển độ bao phủ bảo hiểm y tế, các đoàn thể của xã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Tiêu biểu là, mô hình “Phụ nữ tham gia tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế”. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã có 840 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ huyện và Đảng ủy xã, Hội Phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng thí điểm chi hội 8 (gồm 175 hội viên) và chi hội 12 (gồm 115 hội viên) thực hiện mô hình Phụ nữ tham gia tiết kiệm mua bảo hiểm y tế; mỗi nhóm gồm 12 đến 15 người với mức đóng góp từ 50-100 nghìn đồng/tháng để luân chuyển nhau mua bảo hiểm y tế. Sau thời gian triển khai, tại 2 chi hội trên, có 100% hội viên đăng ký tham gia, trong đó, nhiều nhóm tự nguyện đóng góp tiết kiệm hơn 200 nghìn đồng/tháng; hỗ trợ kịp thời hội viên và gia đình hội viên mua bảo hiểm y tế; đạt tỷ lệ 100% gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, Hội Phụ nữ xã Hải Thanh đã nhân rộng mô hình ra 13 chi hội với 73 nhóm tiết kiệm; vận động, thu hút trên 600 hội viên phụ nữ tham gia mua được trên 800 thẻ Bảo hiểm y tế cho hội viên và gia đình hội viên. Đồng chí Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết: Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân gắn với chương trình xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế luôn được các cấp, các ngành quan tâm và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Từ công tác tuyên truyền đẩy mạnh đa dạng hóa nội dung, hình thức, nhận thức người dân về bảo hiệm y tế từng bước nâng lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế liên tục tăng. Quý I năm 2019, toàn huyện có gần 227.287 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 87,37%; có 36.151 hộ gia đình có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế. Một số xã có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế cao như: Hải Đông, Hải Bắc, Hải Long, Hải Quang, Hải Thanh, Thị trấn Yên Định từ trên 90% trở lên...

Thị trấn Gôi (Vụ Bản) triển khai bình xét hộ gia đình có mức sống trung bình được hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế.
Thị trấn Gôi (Vụ Bản) triển khai bình xét hộ gia đình có mức sống trung bình được hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế.

Từ đầu năm đến nay, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tỉnh ta cơ bản đạt 3 tiêu chí: đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng; công tác thu bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến cuối tháng 4-2019, toàn tỉnh có 120 xã, phường, thị trấn đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế từ 85,3% trở lên. Đạt được kết quả trên, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã nỗ lực đa dạng hóa hệ thống các đại lý thu bảo hiểm y tế của đối tượng tự đóng; tổ chức khảo sát, thực hiện bước đầu, thu dung và tập huấn nghiệp vụ cho các nhân viên đại lý thu. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 500 đại lý thu bảo hiểm y tế tại 229 xã, phường, thị trấn. Hàng năm, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đều tổ chức tập huấn cho nhân viên đại lý thu, cấp giấy chứng nhận, thẻ đại lý để hành nghề theo quy định. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh triển khai hiệu quả công tác phát triển các nhóm đối tượng. Trong đó, để kịp thời hỗ trợ chính sách ưu đãi bảo hiểm y tế, các cơ quan hữu quan, các địa phương thực hiện nghiêm công tác bình xét hộ nghèo, hộ có mức sống trung bình. Đến nay, toàn tỉnh có 205.275 hộ gia đình có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ cao như: Ý Yên, Hải Hậu, Trực Ninh, Xuân Trường... Về chế độ ưu đãi, các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 50% mức thẻ Bảo hiểm y tế, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%. Chủ trương này nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo người dân, nhiều người chưa tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đăng ký. Đồng chí Ngô Gia Khảm, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Ý Yên cho biết: Huyện có nhiều đối tượng thuộc hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình nên Bảo hiểm Xã hội huyện đã cử cán bộ đến các xã, thị trấn vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đến quý I năm 2019, toàn huyện có 44.905 hộ gia đình có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,22%.

Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết: Nghị định số 146/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế, có hiệu lực từ 1-12-2018 bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó thêm các trường hợp được ngân sách Nhà nước đóng 100% phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, bao gồm: dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú được Nhà nước phong tặng có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở. Ngoài ra, có thêm các nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bao gồm: Người thuộc hộ nghèo ở nơi thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản; thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu. Các quy định điều chỉnh nêu trên đảm bảo tính công bằng trong thực hiện chế độ chính sách ưu đãi xã hội, không bỏ sót đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Để thuận lợi cho việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, nghị định cũng điều chỉnh: Không bắt buộc toàn bộ thành viên hộ gia đình phải tham gia bảo hiểm y tế cùng một thời điểm; thực hiện giảm trừ mức đóng khi thành viên thứ 2 tham gia trong năm tài chính. Quy định này thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, góp phần mở rộng đối tượng bảo hiểm y tế.

Nghị định quy định 3 mức hưởng bảo hiểm y tế đối với từng đối tượng là 80%, 95% và 100%. Trong đó, có 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể: Thứ nhất, hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các đối tượng gồm người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thứ hai, hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi. Thứ ba, hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã. Thứ tư, hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở. Thứ năm, hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,