Thành phố Nam Định thực hiện hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách
Cập nhật lúc07:47, Thứ Tư, 28/11/2018 (GMT+7)

Những năm qua, Thành phố Nam Định luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đồng thời đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống, hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Khánh thành bàn giao Nhà tình nghĩa cho ông Đỗ Hữu Sở, là bố liệt sĩ, ở xóm 6, xã Nam Vân.
Khánh thành bàn giao Nhà tình nghĩa cho ông Đỗ Hữu Sở, là bố liệt sĩ, ở xóm 6, xã Nam Vân.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Nam Định đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; chỉ đạo các ngành chức năng, các phường, xã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng nhà ở của các hộ gia đình thuộc diện để lập danh sách, niêm yết công khai và đề nghị hỗ trợ cải thiện về nhà ở. Tại Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 14-3-2014 và Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 13-9-2016, Thành phố Nam Định có 622 người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, trong đó: hỗ trợ xây mới 194 nhà và hỗ trợ sửa chữa 422 nhà. Theo đó, người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Giai đoạn 1, thành phố đã được phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 135 đối tượng, trong đó hỗ trợ xây mới 101 nhà, hỗ trợ sửa chữa 34 nhà, với tổng kinh phí 4 tỷ 720 triệu đồng. Thực tế, thành phố đã chi trả hỗ trợ cho 113 trường hợp, gồm: 60 nhà xây mới và 53 nhà sửa chữa, với tổng kinh phí 3 tỷ 460 triệu đồng. Có 25 trường hợp trong danh sách là do chỉ ưu tiên các trường hợp thuộc diện đã báo cáo Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 (22 trường hợp) và do đối tượng người có công không có nhu cầu hỗ trợ (3 trường hợp). Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25-7-2017 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 1-2-2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22, UBND Thành phố Nam Định đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Chỉ đạo các phường, xã tổ chức rà soát và niêm yết công khai danh sách những trường hợp có tên trong đề án hỗ trợ. Kết quả, thành phố còn 491 đối tượng người có công trong diện được hỗ trợ xây mới (129 nhà), sửa chữa nhà (362 nhà). Theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 1-2-2018 của UBND tỉnh, năm 2018, thành phố có 487 người có công được hỗ trợ về nhà ở. UBND thành phố đã thông báo cho các đối tượng thuộc diện chưa được hỗ trợ, hộ chưa được nhận kinh phí nhưng đã tự ứng kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai chi trả. Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của thành phố, các đơn vị liên quan và các phường, xã đã tổ chức kiểm tra hiện trạng đã xây dựng của các hộ đã tự ứng kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở đối chiếu với quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kết quả kiểm tra, cơ bản các gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa đảm bảo theo quy định. Đến nay, Thành phố Nam Định đã thực hiện hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho 205 trường hợp (80 nhà xây mới và 125 nhà sửa chữa) đã tự ứng kinh phí xây dựng, sửa chữa, với tổng số tiền hỗ trợ 5,7 tỷ đồng. Cùng với việc thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Nam Định đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động các nguồn lực hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng về nhà ở. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, có 9 gia đình chính sách ở thành phố được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, trong đó hỗ trợ xây mới 3 nhà, mỗi nhà 70 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 4 nhà, mỗi nhà 25 triệu đồng; Ban CHQS thành phố hỗ trợ xây 2 nhà, mỗi nhà 70 triệu đồng. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các gia đình chính sách đã được cải thiện điều kiện sinh sống, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công ở Thành phố Nam Định còn một số khó khăn do một số phường, xã rà soát, tổng hợp chưa hết nên vẫn còn sót các trường hợp người có công có khó khăn về nhà ở đề nghị bổ sung. Kinh phí được phân bổ còn thiếu so với thực tế số đối tượng trong diện được hỗ trợ… Ngoài ra, vẫn còn một số đối tượng người có công đề nghị hỗ trợ về nhà ở. Cùng với việc thực hiện Quyết định số 22 của Chính phủ, Thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ về nhà ở và chăm lo cải thiện đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng./. 

Bài và ảnh: Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,