Trực Ninh thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:03, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

Trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, khó khăn thách thức đối với các địa phương trong huyện Trực Ninh là chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT còn chậm, thiếu bền vững. Tỷ lệ người tham gia BHYT chủ yếu trong nhóm đối tượng được Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng, nhóm đối tượng chính là người dân tự đóng BHYT đạt thấp. Với cách làm sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến đầu tháng 10-2018, toàn huyện có 147.194 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 82,56%. Trong đó có 9 xã đạt tỷ lệ trên 85,5%. Nhiều địa phương "về đích" trước thời gian về chỉ tiêu bao phủ BHYT là: Trực Nội (87,35%), Trực Thuận (87,25%), Thị trấn Cổ Lễ (89,16%), Trực Thái (86%), Liêm Hải (86,79%). 

Cty May Ninh Cường, Thị trấn Ninh Cường thực hiện tốt chính sách BHYT cho người lao động.
Cty May Ninh Cường, Thị trấn Ninh Cường thực hiện tốt chính sách BHYT cho người lao động.

Có được kết quả trên, từ năm 2017 đến nay, huyện Trực Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp, mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT. Huyện ủy đã ban hành các văn bản về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT; UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch về việc thực hiện “Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đến năm 2020” của huyện và giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các xã, thị trấn thực hiện các chỉ tiêu về BHYT. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Đề án đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc bình xét và phê duyệt các đối tượng thuộc 14.630 hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình chưa có thẻ BHYT (theo quy định tại Thông tư 02 /2016/TT-BLĐTBXH) để các hộ này được hỗ trợ mua thẻ BHYT. BHXH huyện phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách BHYT tại 21 xã, thị trấn; cấp phát hàng nghìn tờ rơi BHYT hộ gia đình, tài liệu về Luật BHYT sửa đổi tới nhân dân. Bên cạnh đó, BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về BHYT trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT được tiến hành chặt chẽ; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHYT. Trung tâm y tế huyện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở khám và điều trị bệnh và 21 trạm y tế xã, thị trấn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo công khai, minh bạch. Mạng lưới y tế trong toàn huyện được củng cố, phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, có khả năng thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Thực hiện chính sách BHYT HSSV, trong 2 năm qua, huyện Trực Ninh là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong phát triển đối tượng tham gia BHYT; trong đó, khối tiểu học và THCS đạt 100% học sinh tham gia, BHXH huyện đã phối hợp với Phòng Y tế, Phòng GD và ĐT thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT; đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí thi đua đối với các nhà trường; các trường đạt chuẩn quốc gia phải có 100% học sinh tham gia BHYT. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT là Trung Đông, Trực Thanh, Trực Nội, Trực Hưng, Trực Hùng và Cổ Lễ. Thực hiện chính sách BHYT hộ gia đình, cấp ủy Đảng, chính quyền 21 xã, thị trấn trong huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ trong thực hiện BHYT. Xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, trọng tâm là công tác kê khai, quản lý và phát triển BHYT hộ gia đình. Xã Trực Chính là đơn vị tiêu biểu của tỉnh đạt tỷ lệ số dân tham gia BHYT "tốp đầu" của huyện với tỷ lệ trên 90% dân số tham gia BHYT. Trong đó, xã thực hiện tốt các giải pháp phát triển nhóm đối tượng tham gia BHYT. Toàn xã có 4.460 người tham gia BHYT; 760 học sinh tham gia BHYT; gần 360 người thuộc đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, thân nhân quân đội, công an được cấp BHYT và 2.367 người được cấp BHYT các hình thức.

Trong những tháng cuối năm 2018, huyện Trực Ninh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT. Tích cực tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật về BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Củng cố mạng lưới cung ứng dịch vụ thẻ BHYT đồng thời tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện chính sách về BHYT. BHXH huyện thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, củng cố đội ngũ nhân viên đại lý thu, tạo thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn./. 

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,