Nâng cao vai trò giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri
Cập nhật lúc08:01, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND huyện Giao Thủy đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ Trung tâm Giao dịch hành chính “một cửa” huyện Giao Thủy hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm Giao dịch hành chính “một cửa” huyện Giao Thủy hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện Giao Thủy đã tổng hợp, rà soát, phân loại, chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết các kiến nghị chính đáng. Trước mỗi kỳ họp thường kỳ hằng năm, Thường trực HĐND huyện Giao Thủy đề nghị UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời giao các Ban HĐND và Văn phòng HĐND, UBND huyện phối hợp rà soát những nội dung đã được UBND huyện giải quyết nhưng chưa thỏa đáng hoặc chưa dứt điểm. Trong quá trình thẩm tra, các Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương để kiểm tra thực tế kết quả giải quyết. Sau khi có kết quả thẩm tra giải quyết của các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với sự tham dự của lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện cùng các phòng, ban trong huyện có liên quan. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện còn chú trọng phát huy vai trò của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND trong việc xem xét, kiểm tra việc trả lời kiến nghị cử tri. Thường trực HĐND huyện đề nghị các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện cùng tham gia xem xét, kiểm tra việc trả lời kiến nghị cử tri để kịp thời phản ánh đến Thường trực HĐND huyện các nội dung trả lời chưa đầy đủ, nhất là các công trình, dự án kéo dài nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân. Một số nội dung phức tạp khác được Thường trực HĐND huyện tổng hợp, chọn lựa để chất vấn, giải trình tại kỳ họp hoặc bổ sung vào chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện chú trọng tham gia tiếp công dân theo định kỳ để nắm bắt thông tin phản ánh, kiến nghị và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết của UBND huyện và các phòng, ban trong huyện bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 25 buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện với gần 200 lượt người và gần 100 lượt người tại cơ quan nơi làm việc liên quan tới 20 vụ việc khác nhau. Qua nghiên cứu xem xét, Thường trực HĐND huyện đã xử lý, chuyển các đơn đủ điều kiện đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Trong quá trình tiếp công dân Thường trực HĐND huyện đã tăng cường đối thoại trực tiếp với người khiếu kiện để nắm vững nội dung, yêu cầu, nguyện vọng của người khiếu kiện; kiên trì giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thường trực HĐND huyện giao thời hạn và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như trách nhiệm giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND đối với việc giải quyết các kiến nghị..., từ đó đã rút ngắn thời gian giải quyết, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân. 

Đồng chí Lương Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Giao Thủy cho biết: Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thời gian qua được UBND huyện, các phòng, ban, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND huyện xem xét chỉ đạo giải quyết cụ thể 8 nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: nông nghiệp - nông thôn; tài nguyên - môi trường; an ninh trật tự; giao thông - xây dựng - điện lực; chính trị - xã hội. Đơn cử như kiến nghị của cử tri xã Giao Phong, Thị trấn Quất Lâm đề nghị xử lý tình trạng cát bồi lấp cửa sông Sò và ang Giao Phong, gây khó khăn cho việc tưới tiêu, sản xuất của nhân dân; cho phép chuyển đổi diện tích đất làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy hải sản, trồng màu. Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng: NN và PTNT, TN và MT, Cty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy, UBND xã Giao Phong xem xét xây dựng kế hoạch nạo vét; nhất trí cho xã Giao Phong, Thị trấn Quất Lâm được chuyển đổi diện tích đất làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy, hải sản, trồng màu nhưng phải thực hiện đúng theo Luật Đất đai và các quy định của Nhà nước. Kiến nghị của cử tri khu dân cư Lâm Hào, xã Giao Phong về việc nguồn điện giữa khu dân cư Lâm Hào rất yếu, gây khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất của người dân. UBND huyện đã giao Điện lực Giao Thủy nghiên cứu củng cố sửa chữa; trong đó đã sớm bổ sung kế hoạch sửa chữa lưới điện cho khu dân cư xóm Lâm Hào. Đối với những kiến nghị của cử tri, do những nguyên nhân khách quan chưa thể giải quyết dứt điểm, UBND huyện chỉ đạo làm rõ phương án, lộ trình, tiến độ giải quyết để thông tin tới cử tri. Theo đó, công tác giải quyết nội dung kiến nghị của cư tri trên địa bàn huyện Giao Thủy đã có chuyển biến, sát tình hình thực tế, cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Giao Thủy đã tiếp nhận và chuyển đến các cấp, các ngành đề nghị xem xét giải quyết trên 100 ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; trong đó, các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện cơ bản được trả lời, giải quyết. Những kết quả đạt được trong hoạt động giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,