Hải Hậu phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc08:45, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)

Những năm qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.

NTM xã Hải Đường.
NTM xã Hải Đường.

Với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của cấp trên về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến mọi người dân, giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm và thống nhất thực hiện. Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: thông qua việc quán triệt, triển khai tại các hội nghị; trên Đài phát thanh huyện và hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn; qua các buổi giao ban, trực tiếp làm việc tại cơ sở. MTTQ các cấp trong huyện còn hướng dẫn các khu dân cư in sao tiêu chí xóm NTM, tiêu chí gia đình NTM (2011-2015) và tiêu chí xây dựng xóm (TDP) NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020 treo tại nhà văn hóa xóm để nhân dân theo dõi, thực hiện. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 28-10-2010 về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015” và Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 28-12-2015 của BCH Đảng bộ huyện về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2015-2020”..., Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng chương trình hành động, phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Thông qua đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã không ngừng được mở rộng, ngày càng nâng cao về chất lượng, có quy mô sâu rộng, toàn diện, nội dung thiết thực thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. MTTQ chủ trì phát động phong trào xây dựng “Xóm NTM”, “Gia đình NTM”, tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện. Các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch tham gia vào chương trình xây dựng NTM với những nội dung cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “5 không, 3 sạch”, “Giữ gìn vệ sinh môi trường”, vận động hội viên trồng hoa ven các trục đường, thành lập các nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình. Hội Nông dân với phong trào “Hiến đất, làm đường”, vận động hội viên “Chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên gia đình”, “Nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi”, thực hiện “Dòng sông, cánh đồng không có rác thải”. Hội CCB với phong trào “Xây dựng tủ sách”, “Nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hoá xóm”, phối hợp với Hội Sinh vật cảnh xây dựng cảnh quan nhà văn hoá “Khang trang, xanh, sạch, đẹp”, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “Gia đình CCB NTM”, “Gia đình CCB văn hoá”... Đoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, phong trào “Hướng nghiệp, dạy nghề trong thanh niên”, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các nhà văn hóa xóm. LĐLĐ với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn”... Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11) các khu dân cư đều tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại ngày hội, các Ban công tác Mặt trận đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, thực hiện hương ước, quy ước, bình xét “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hóa”, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nên các phong trào thi đua ngày càng có sức lan toả sâu rộng. Ban công tác Mặt trận chủ trì phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tổ chức thành viên, các hộ dân tham gia xây dựng “Xóm văn hoá”, “Gia đình văn hoá”, “Xóm NTM”, “Gia đình NTM”... 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015 và tiếp tục thực hiện chương trình “Xây dựng NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất, phát triển nghề mới, tạo việc làm, tăng thu nhập, tích cực đóng góp, ủng hộ xây dựng NTM. Qua 2 năm đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ trên 103 tỷ đồng, trên 37.500 ngày công, hoàn thiện trên 95km đường giao thông, xây mới 87 cổng làng, 21 cổng xã, sửa chữa nâng cấp 163 nhà văn hóa, nâng cấp trên 185km đường điện chiếu sáng; trồng và chăm sóc trên 452km đường hoa; xây dựng 84 tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu; thành lập 738 nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - vì sức khỏe gia đình”; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 87%... cảnh quan, môi trường được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật. Toàn tỉnh có trên 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 511/546 xóm (TDP) đạt tiêu chuẩn “Xóm văn hóa”; 24/35 xã, thị trấn có 100% xóm, TDP đạt tiêu chuẩn “Xóm văn hóa”; đến nay có 513/546 xóm (TDP) đạt tiêu chuẩn “Xóm NTM bền vững và phát triển”. Từ đó, diện mạo NTM của huyện Hải Hậu ngày càng khởi sắc, các khu dân cư ngày càng khang trang, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Người dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia đóng góp xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,