Hải Hậu tăng cường quản lý an toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc08:06, Thứ Hai, 05/03/2018 (GMT+7)

Trên địa bàn huyện Hải Hậu hiện có 222 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 14 nghìn lao động. Những năm qua, huyện Hải Hậu đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển.

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ của gia đình anh Vũ Văn Quyết, xóm 7, xã Hải Đông luôn thực hiện tốt ATVSLĐ cho người lao động.
Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ của gia đình anh Vũ Văn Quyết, xóm 7, xã Hải Đông luôn thực hiện tốt ATVSLĐ cho người lao động.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ là một trong những giải pháp được huyện Hải Hậu đặc biệt chú trọng. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tổ chức đợt cao điểm vào Tháng hành động về ATVSLĐ; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, xã, phát sách, báo, tờ rơi, tờ gấp, treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức tọa đàm về công tác ATVSLĐ; về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLĐ, PCCN đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm ATVSLĐ, PCCN. Qua tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có yêu cầu cao về ATVSLĐ-PCCN đều thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo nội quy; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên tuyên truyền công tác ATVSLĐ phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho người lao động, đồng thời quan tâm, đầu tư, cải thiện tạo điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, PCCN, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn…; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động. Để hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, năm 2017, Phòng LĐ-TB và XH huyện đã đăng ký với Sở LĐ-TB và XH tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ người sử dụng lao động và người lao động của 5 doanh nghiệp có nguy cơ mất ATVSLĐ. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt các biện pháp ATVSLĐ, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị và hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ-PCCN. Trong năm 2017, huyện đã tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện công tác ATVSLĐ; hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tự tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, gồm: Cty TNHH Thương mại Mạnh Tân; Cty TNHH một thành viên Đóng tàu Thịnh Long; Cty TNHH Thịnh Long, Cty TNHH Phát Tài, Doanh nghiệp tư nhân Quý Tuấn, Cty TNHH Minh Hà (Thị trấn Thịnh Long); Cty TNHH Minh Phú, Cty TNHH Minh Khai (xã Hải Minh); Cty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoa Việt (xã Hải Hà)… Qua kiểm tra, phần lớn các doanh nghiệp đều thực hiện tốt trách nhiệm của người sử dụng lao động cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động trong công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc. Khi lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đều xây dựng các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc; nội quy lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, biện pháp làm việc an toàn, nhất là đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; tổ chức tập huấn, huấn luyện hoặc chỉ dẫn ATLĐ cho người lao động; khám sức khỏe cho người lao động… Với các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, huyện Hải Hậu đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật về lao động, ATVSLĐ, PCCN của cả người sử dụng lao động và người lao động đã được nâng cao. 

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong công tác ATVSLĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện ATVSLĐ của doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 với các hoạt động thiết thực như: Tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký cam kết thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự kiểm tra, khắc phục các hạn chế trong công tác ATVSLĐ, PCCN. Tăng cường các trang thiết bị an toàn, thường xuyên tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường nơi làm việc; đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về ATVSLĐ./. 

Bài và ảnh: Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,