Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc nâng cao chất lượng hoạt động
Cập nhật lúc09:00, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND huyện Mỹ Lộc đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Huyện Mỹ Lộc duy tu, bảo dưỡng trên 5km đường từ Dốc Lốc đến cống Xi Phông, xã Mỹ Hà phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Huyện Mỹ Lộc duy tu, bảo dưỡng trên 5km đường từ Dốc Lốc đến cống Xi Phông, xã Mỹ Hà phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đã thường xuyên đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp, HĐND huyện cũng đã tích cực đổi mới hoạt động thảo luận và chất vấn. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm bảo đảm cho các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và thực hiện hiệu quả trên thực tế. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các ban, các tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ kết quả giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, dự kiến nội dung chất vấn gửi về Thường trực HĐND huyện xem xét, lựa chọn nội dung chất vấn. Công tác chuẩn bị nội dung chất vấn thường sớm hơn so dự kiến thời gian kỳ họp để HĐND phối hợp tốt với UBND và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị chu đáo cho chất vấn và trả lời chất vấn đạt kết quả cao. Do đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp ngày càng được tiến hành có trách nhiệm dân chủ, thẳng thắn, công khai, có tranh luận, đối thoại trên tinh thần xây dựng. Nhiều vấn đề chất vấn có tính thời sự, bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện được đại biểu, cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm giải đáp ngay tại kỳ họp. Ví dụ như tại kỳ họp thứ sáu vừa qua (tháng 12-2017), đã có 24 ý kiến của các đại biểu HĐND huyện chất vấn 6 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện tập trung vào các nội dung: Việc hoàn thiện hồ sơ cho các xã đạt NTM năm 2018; lộ trình hoàn thành 4 tiêu chí cấp huyện để huyện đạt NTM vào năm 2019, cơ chế khuyến khích về KHKT, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi hàng hóa trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; biện pháp khắc phục, chuyển đổi đối với diện tích dân bỏ ruộng; việc cấp giấy chứng nhận trang trại, gia trại cho các hộ nuôi trồng thủy sản tại xã. Các nội dung mở ngã tư tại nút giao giữa đường Đông Bắc, Quốc lộ 10 và đê quốc gia thuộc địa phận xã Mỹ Tân; chống ách tắc giao thông tại điểm chân cầu Tân Phong; việc xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường tại các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM năm 2017, 2018; vấn đề quản lý, giới thiệu các Cty về xã tổ chức khám bệnh, bán thuốc và các mặt hàng y tế cho nhân dân... cũng được bàn thảo khá kỹ càng. Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm, HĐND huyện Mỹ Lộc đã có nhiều cố gắng để tăng cường công tác giám sát việc thi hành Hiến pháp, các bộ luật và nghị quyết của HĐND. Trong năm 2017, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tiến hành 6 đợt giám sát chuyên đề bao gồm những vấn đề quan trọng liên quan đến thực hiện, nhiệm vụ chính trị, những vấn đề bức xúc nổi cộm, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm như: Quy hoạch, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bảo vệ môi trường; công tác xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, cải cách thủ tục hành chính, hoạt động của trung tâm giao dịch một cửa tại UBND các xã, thị trấn... Qua giám sát đã đánh giá, chỉ rõ ưu điểm, khuyến khích động viên các địa phương, đơn vị chịu sự giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng kết quả đã đạt được; chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Đồng thời kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, HĐND huyện cũng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đại biểu HĐND huyện đã tập trung giành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND huyện tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND huyện đã thực hiện được 6 đợt tiếp xúc cử tri với trên 3.500 lượt cử tri tham dự, có 46 ý kiến, kiến nghị phản ánh được chuyển tới các cấp, các ngành xem xét, giải quyết. Trong đó có 13 ý kiến thuộc kiến nghị đối với UBND tỉnh, 33 ý kiến thuộc kiến nghị đối với UBND huyện. 100% các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được UBND và các phòng chức năng của huyện giải quyết dứt điểm, kịp thời. Tiêu biểu như: Việc hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho các phòng chức năng của các trường nhằm đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí NTM; việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; việc chi trả cho người hưởng trợ cấp người có công và người hưởng trợ cấp BHXH; việc giải phóng mặt bằng mở rộng nhà máy xử lý rác thải của Thành phố Nam Định... Nhờ làm tốt việc giải quyết kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được thực hiện kịp thời, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được giải thích cụ thể, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu HĐND, thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với người đại biểu dân cử.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện Mỹ Lộc đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được giữ vững. Có 16/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mức cao hơn so với năm trước; các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao tiếp tục được duy trì; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Đồng chí Trần Quốc Lập, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Lộc cho biết: “Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, HĐND huyện Mỹ Lộc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện, kịp thời đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Nâng cao chất lượng các kỳ họp; chất lượng hoạt động giám sát; đổi mới nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; chú trọng đối thoại trực tiếp, gắn tiếp xúc cử tri với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các cấp, các ngành trong huyện khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ, tập trung nguồn lực để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra, xây dựng quê hương Mỹ Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,