Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động cho các doanh nghiệp
Cập nhật lúc07:42, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về lao động cho các doanh nghiệp, thời gian qua, Sở LĐ-TB và XH chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2012, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành thực hiện chính sách lao động, tiền lương; tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi chính đáng của người lao động. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về lao động cho người sử dụng lao động cũng như người lao động.

Cty CP Dệt nhuộm Sunrise Luen Thai (KCN Bảo Minh, Vụ Bản) thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động.
Cty CP Dệt nhuộm Sunrise Luen Thai (KCN Bảo Minh, Vụ Bản) thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động.

Ngay từ đầu năm, Sở LĐ-TB và XH có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai các chính sách mới về pháp luật lao động như: Nghị định 05/2015 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Thông tư 23, Thông tư 47 của Bộ LĐ-TB và XH; các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động như chính sách tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi; công tác ATVSLĐ… Tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các chính sách mới của Luật BHXH; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Sở LĐ-TB và XH yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, tiền công, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, xây dựng và thực hiện nội quy lao động, công tác ATLĐ-PCCN; việc thực hiện Luật BHXH, thành lập tổ chức công đoàn… Hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, dễ hiểu. Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động. Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở LĐ-TB và XH đã biên soạn, phát hành 3.000 cuốn “Tài liệu hỏi đáp về Luật BHXH năm 2014”, 34 nghìn tờ rơi các loại tuyên truyền về chính sách BHXH theo quy định của Luật BHXH năm 2014 như: chế độ ốm đau, thai sản; một số quy định chung của Luật BHXH; công tác ATVSLĐ… cấp phát đến người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Cùng với công tác tuyên truyền, trong năm 2017, Sở LĐ-TB và XH đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cấp phát tài liệu cho đội ngũ cán bộ LĐ-TB và XH các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; tổ chức 3 lớp tập huấn công tác lao động, tiền lương, BHXH cho trên 600 người là nhân viên phụ trách nhân sự, pháp chế, tiền lương và đại biểu người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn các huyện Nam Trực, Xuân Trường và Nghĩa Hưng. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB và XH tham mưu với UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật lao động, thu hút hơn 200 chủ doanh nghiệp có đông lao động tham gia. Phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB và XH) tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, những kiến nghị, đề xuất sửa đổi chính sách cung ứng lao động, thuê lại lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh tư vấn lưu động trực tiếp cho người lao động tại CCN An Xá (TP Nam Định) và KCN Bảo Minh (Vụ Bản). Tổ chức tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho gần 300 doanh nghiệp trong việc áp dụng thực hiện các quy định về pháp luật lao động, Luật BHXH như: Hướng dẫn xây dựng đăng ký và đăng ký sửa đổi nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, phê duyệt nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương, BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp, làng nghề. Từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, ATVSLĐ tại 13 doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện Luật BHXH và quy chế dân chủ ở cơ sở tại 14 doanh nghiệp trọng điểm. Qua kiểm tra, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về pháp luật lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Phần lớn các đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH; đã giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, chi trả tiền lương, tiền làm thêm giờ, đóng nộp BHXH cho người lao động đầy đủ và kịp thời; tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ cho người lao động theo quy định của pháp luật, cải thiện điều kiện làm việc… Với một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, đoàn kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn các doanh nghiệp chấn chỉnh các vi phạm, xử phạt hành chính; yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chính sách và pháp luật lao động của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi người lao động; xây dựng mối quan hệ “hài hòa, ổn định, tiến bộ” trong doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động. Ngoài ra, Sở LĐ-TB và XH đã tập trung giải quyết dứt điểm 24 đơn thư của người dân, doanh nghiệp đề nghị, kiến nghị, thắc mắc về chính sách lao động, tiền lương và BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp từ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đến công tác giám sát, việc thực thi pháp luật về lao động, việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH đối với người lao động, góp phần tăng cường sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,