Đẩy mạnh thực hiện pháp luật về lao động trong doanh nghiệp
Cập nhật lúc09:01, Thứ Hai, 06/11/2017 (GMT+7)

Trên địa bàn tỉnh hiện có 149 nghìn lao động đang làm việc trong 3.561 doanh nghiệp. Nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.

Cty Dea Yong xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động.
Cty Dea Yong xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động.

Hằng năm Sở LĐ-TB và XH đều có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai thực hiện các chính sách mới về pháp luật lao động, trong đó tập trung vào các chính sách tiền lương, BHXH; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; công tác an toàn vệ sinh lao động… Sở LĐ-TB và XH thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về lao động; hướng dẫn triển khai các chính sách mới về lao động như: Nghị định 05/2015 NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Thông tư 23, Thông tư 47 của Bộ LĐ-TB và XH. Tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các chính sách mới của Luật BHXH; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở LĐ-TB và XH đã biên soạn, in ấn 34 nghìn tờ rơi các loại tuyên truyền về chính sách BHXH theo quy định của Luật BHXH năm 2014 như: chế độ ốm đau, thai sản; một số quy định chung của Luật BHXH; công tác an toàn vệ sinh lao động… cấp phát đến người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Phát hành 3.800 cuốn “Hỏi đáp Luật BHXH năm 2014”, 850 cuốn tài liệu tập huấn về pháp luật lao động, 850 cuốn tài liệu giới thiệu các nội dung mới của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cung cấp cho người sử dụng lao động. Cùng với công tác tuyên truyền, Sở LĐ-TB và XH tổ chức các lớp tập huấn pháp luật lao động về chính sách lao động, tiền lương, Luật BHXH cho gần 1.000 lượt người là cán bộ quản lý Nhà nước về lao động, tiền lương, BHXH các huyện, thành phố; chủ sử dụng lao động và cán bộ nhân sự, tiền lương, BHXH của các doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn về chính sách lao động, tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 như: Quy định về hợp đồng lao động, hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động; nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; một số nội dung về tiền lương, định mức lao động trong doanh nghiệp; những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên; quy trình giải quyết tranh chấp lao động; những nội dung mới của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành… Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB và XH đã tham mưu với UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật lao động, thu hút hơn 200 chủ doanh nghiệp có đông lao động tham gia; tổ chức 2 hội nghị tư vấn pháp luật lưu động cho công nhân lao động tại CCN An Xá (TP Nam Định) và KCN Bảo Minh (Vụ Bản). Sở LĐ-TB và XH còn tổ chức tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho gần 300 doanh nghiệp trong việc áp dụng thực hiện các quy định về pháp luật lao động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Trong những năm gần đây, việc thực hiện chính sách đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã triển khai xây dựng quy chế trả lương, xây dựng hệ thống thang bảng lương để làm cơ sở chi trả. Việc chi trả lương cho người lao động cơ bản đã được chủ sử dụng lao động thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Nhiều doanh nghiệp ngoài việc thực hiện các chế độ do Nhà nước quy định còn áp dụng các hình thức khác để tăng thu nhập cho người lao động như: thưởng do tăng năng suất lao động, chuyên cần, thưởng lễ, tết, thưởng cho sáng kiến kinh nghiệm, nghỉ dưỡng, ăn ca... Do đó, thu nhập, đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Cùng với chính sách tiền lương, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp đã được quan tâm thực hiện. Hầu hết các đơn vị đã thực hiện xây dựng nội quy lao động, trong đó đặc biệt chú ý đến thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, trách nhiệm vật chất, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, công khai hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Hầu hết các đơn vị có tổ chức công đoàn đều đã thể hiện được vai trò của mình, tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể và có các hoạt động chăm lo, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, giám sát tại 20 doanh nghiệp, 100% doanh nghiệp ký kết HĐLĐ đối với người lao động; 80% doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương gửi về cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện để giám sát; 100% doanh nghiệp đã thực hiện trả lương cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 100% doanh nghiệp đã tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, số lao động được tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đạt 95,66%.

Để đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý những đơn vị cố tình vi phạm pháp luật về lao động. Các doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, để người lao động yên tâm sản xuất phát huy sự sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 

,
,
.
,
,
,
,