Giao Thủy cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:36, Thứ Năm, 07/09/2017 (GMT+7)

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn trong huyện Giao Thủy đã cơ bản hoàn thành xây dựng NTM. Kết quả đó là sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp hữu hiệu để thực hiện và sự phấn đấu không mệt mỏi của nhân dân các địa phương.

Làng quê xã Giao An.
Làng quê xã Giao An.

Đồng chí Vũ Thanh Tình, Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết, để đạt các tiêu chí NTM, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã rà soát, thẩm định lại và căn cứ theo các quy định đối với từng tiêu chí hiện các xã, thị trấn hoàn thành năm 2015 đều còn các tiêu chí chưa đạt hoặc cơ bản đạt so với yêu cầu, trên cơ sở đó để có biện pháp tháo gỡ, giúp các địa phương phấn đấu hoàn thành. Cụ thể là tiêu chí về hộ nghèo được điều chỉnh còn dưới 2%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85% trở lên. Căn cứ các tiêu chí theo quy định mới, hiện 8 xã hoàn thành NTM giai đoạn 1 đều khó khăn; riêng Thị trấn Ngô Đồng đạt các tiêu chí theo quy định mới. Đối với các tiêu chí về giao thông, văn hóa, môi trường, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa các xã mới cơ bản đạt. Huyện yêu cầu các xã chưa đạt tiêu chí này phải tập trung các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành trong quý III năm 2017. Đối với các xã, thị trấn đã đạt chuẩn NTM trong năm 2016, theo kết quả thẩm định đã công nhận 7 xã đạt 19/19 tiêu chí nhưng các địa phương phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Như vậy đến thời điểm tháng 7-2017, huyện Giao Thủy còn 7 xã chưa đạt NTM, gồm: Giao Xuân, Giao Thiện, Giao Hương, Giao An, Giao Long, Hồng Thuận, Giao Nhân. Qua rà soát hiện 6 xã mới đạt 14 tiêu chí; riêng xã Giao An đã đạt 17 tiêu chí NTM. Ở các địa phương này còn khó khăn lớn nhất là thực hiện tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế, giao thông, thủy lợi, môi trường. Trên cơ sở đánh giá kết quả xây dựng NTM, các địa phương đều đã có giải pháp, kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí NTM. Đối với 7 xã được huyện chỉ đạo hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2017 Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã chỉ rõ, xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy các địa phương phải tập trung cao độ để hoàn thành các tiêu chí NTM, nhất là các tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí lớn cần phải có giải pháp huy động bằng mọi nguồn lực. Giao An là một trong 7 xã còn lại của huyện phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng NTM trong năm 2017 Đảng uỷ, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu xây dựng NTM là chương trình mang tính tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt là các cơ sở hạ tầng được xây dựng thì nhân dân chính là người được hưởng lợi. Vì vậy khi địa phương triển khai xây dựng các công trình phúc lợi đã nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đến nay cả 3 cấp học ở địa phương đã được đầu tư xây dựng theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế xã đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại để đưa vào sử dụng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đều triển khai thực hiện tốt, toàn xã có 90% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; 20/22 xóm đã hoàn thành xây dựng nhà văn hóa. Để tháo gỡ khó khăn cho xã Hồng Thuận đạt các tiêu chí cơ sở vật chất trường học, huyện hỗ trợ địa phương hoàn thiện hồ sơ thiết kế và lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công. Đối với cơ sở vật chất văn hóa, xã có cơ chế hỗ trợ 50 triệu đồng cho các xóm hoàn thiện nhà văn hóa trước ngày 30-8. Đối với tiêu chí về BHYT, huyện hỗ trợ các hộ có mức sống trung bình 50% giá trị (tương đương 351 nghìn đồng/thẻ); còn các hộ cận nghèo, Ban chỉ đạo NTM của huyện giao cho các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện vận động, kêu gọi các nguồn hỗ trợ mua thẻ BHYT...

Hiện nay, huyện Giao Thủy đang hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ về NTM, phấn đấu đến 30-8-2017, các xã, thị trấn còn lại hoàn thành xây dựng NTM; các xã, thị trấn đã đạt NTM tiếp tục nâng cao và duy trì xây dựng NTM theo hướng bền vững và phát triển. Huyện phấn đấu đến tháng 11-2017 sẽ đề nghị tỉnh, Trung ương công nhận Huyện đạt chuẩn NTM năm 2017./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,