Nghĩa Hưng phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận cơ sở
Cập nhật lúc15:43, Thứ Bảy, 05/08/2017 (GMT+7)
Những năm qua, hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các phong trào xây dựng NTM, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.
 
Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm 2, xã Nghĩa Minh là một trong những khu dân cư tiêu biểu trong phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, tham gia xây dựng NTM. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận xóm đã tích cực vận động nhân dân trong xóm phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa nhiều năm liên tục. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm 2 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Ngoài tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt hằng tháng, các thành viên Ban công tác Mặt trận còn trực tiếp đi vận động các gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa… Trong phong trào xây dựng NTM, Ban công tác Mặt trận vận động các gia đình tự nguyện tháo dỡ tường bao, công trình phụ, hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, thực hiện xã hội hóa, vận động con em xa quê hương ủng hộ tiền, hiện vật xây dựng các công trình phúc lợi. Các gia đình đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông… góp phần xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Đến nay, 100% hộ dân trong xóm được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh, trên 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi… Nhiều năm liền, khu dân cư xóm 2 đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Hay Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm 10, xã Nghĩa Sơn cũng là một điển hình trong Ban công tác Mặt trận khu dân cư văn hóa của xã luôn dẫn đầu các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM. Khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, lúc đầu nhân dân còn nhiều băn khoăn, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tổ chức các cuộc họp, công khai phương án thực hiện để bà con bàn bạc, sau đó lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên tinh thần khách quan, dân chủ, nhờ đó, bà con đã đồng thuận cao, từ chỗ mỗi hộ có 3-4 thửa đến nay chỉ còn 1-2 thửa/hộ. Bên cạnh đó người dân trong xóm còn tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng được 920m đường bê tông ra đồng, kiên cố hóa hàng trăm mét vuông mương cấp 3, đào đắp bờ vùng bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hệ thống giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình xây dựng NTM, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các gia đình trong xóm đã tự nguyện hiến khoảng 3.000m2 đất thổ cư để làm đường trị giá hàng trăm triệu đồng, xây dựng các công trình như nhà văn hóa, sân vận động, nghĩa trang nhân dân… Mọi công việc của xóm, Ban công tác Mặt trận đều bàn bạc dân chủ, công khai với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các khoản đóng góp ủng hộ của nhân dân đều thực hiện đúng, đủ, kịp thời, thu chi công khai minh bạch. Đến nay, toàn xóm hộ nghèo giảm xuống còn 2%, 97,1% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 70,5% gia đình có 3 năm liên tục được công nhận gia đình văn hóa… Nhân dân xóm 10 phấn khởi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của chi bộ và Ban công tác Mặt trận xóm…
Ông Bùi Văn Thình, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm 6, xã Nghĩa Minh.
Ông Bùi Văn Thình, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm 6, xã Nghĩa Minh.
Huyện Nghĩa Hưng hiện có 25 khu dân cư với 342 Ban công tác Mặt trận cơ sở. Xác định Ban công tác Mặt trận khu dân cư là cầu nối của cơ quan Mặt trận với nhân dân, vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đổi mới phương thức hoạt động của các Ban công tác Mặt trận sao cho gần dân, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân… Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn huyện đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên, phối hợp với Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và các đoàn thể xây dựng chương trình hành động. Nhờ đó, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã sâu sát quần chúng nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ở khu dân cư để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ cấp trên… Cùng với hoạt động giám sát, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã thực hiện tốt vai trò chức năng của mình, thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy ước của khu dân cư trong việc cưới, việc tang, bảo vệ môi trường nhằm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua ở các khu dân cư. Các Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn huyện đã phối hợp với chính quyền các cấp vận động nhân dân trong huyện hiến trên 4.404m2 đất trị giá trên 27 tỷ đồng, đóng góp 2.086 ngày công lao động, tham gia đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, mương máng thủy lợi, các công trình phúc lợi, vận động nhân dân ủng hộ tiền mặt, ngày công cùng với sự hỗ trợ của cấp trên xây dựng 45 nhà văn hóa trị giá 17 tỷ 693 triệu đồng; tham gia làm 17 công trình cơ sở hạ tầng… Những kết quả đã đạt được trong hoạt động của các Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, đến nay toàn huyện có trên 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%.
 
Để tiếp tục phát huy vai trò của các Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác Mặt trận, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai các phong trào thi đua yêu nước để khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ và nội lực của các khu dân cư, chăm lo tốt hơn nữa đời sống, vật chất tinh thần của người dân. Các Ban công tác Mặt trận cần chủ động hơn nữa trong phối hợp với chính quyền, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh
,
,
.
,
,
,
,