Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:26, Thứ Năm, 22/06/2017 (GMT+7)
Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” bằng những hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành và các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và duy trì bền vững các tiêu chí NTM ở các địa phương trong toàn tỉnh.
Lực lượng vũ trang huyện Giao Thủy giúp dân dọn vệ sinh môi trường.
Lực lượng vũ trang huyện Giao Thủy giúp dân dọn vệ sinh môi trường.
Để thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT và nhân dân về tầm quan trọng, chủ trương, quan điểm, các tiêu chí cũng như bước đi của lộ trình xây dựng NTM làm cho ý nghĩa phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” thấm sâu vào nhận thức và hành động, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong lễ ra quân huấn luyện hằng năm, ngoài việc phát động các nội dung thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã phát động toàn lực lượng hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Cùng với công tác tuyên truyền, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ các cấp. Đồng thời hướng dẫn Ban CHQS các huyện và Thành phố Nam Định chỉ đạo cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo LLVT địa phương mà nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên (DBĐV) cùng các lực lượng tham gia xây dựng NTM. Trên cơ sở các nội dung và Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, các đơn vị và LLVT các huyện, thành phố đã tích cực “vào cuộc” bằng những công trình, việc làm thiết thực, hiệu quả giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM như: huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng DQTV và DBĐV đóng góp ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách, đồng thời vận động nhân dân và người thân trong gia đình thực hiện dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình, cải tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ, xóm. Cơ quan quân sự các cấp đã vận động các đơn vị phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách xã hội và phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phối hợp tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn ANCT-TTATXH, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh… Bên cạnh đó, các đơn vị và LLVT các huyện, thành phố đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương; tổ chức tốt công tác huấn luyện gắn với công tác vận động quần chúng ở cơ sở. Trong 3 năm qua, LLVT tỉnh huy động được 9.150 ngày công tham gia ủng hộ giúp đỡ nhân dân xây dựng 18 công trình, trong đó tập trung vào giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất, ủng hộ các thiết bị đồ dùng cho: 19 nhà văn hóa thôn, xóm với tổng số tiền trên 280 triệu đồng; 12 trường mầm non, trường tiểu học, trị giá trên 150 triệu đồng. Làm mới, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa 28km đường giao thông nông thôn, 98km đường điện dân dụng, 28km kênh mương nội đồng, 19 cống thoát nước. Vận động quân nhân, quân nhân dự bị và dân quân tự nguyện hiến hơn 7.000m2 đất để xây dựng đường giao thông và các công trình văn hóa ở thôn, xóm. Điển hình như: Ban CHQS huyện Ý Yên phối hợp Hội CCB huyện quyên góp xây dựng NTM được trên 1,1 tỷ đồng, đã mua sắm 4 bộ âm ly, loa đài, 98 bộ bàn ghế, tu sửa 12 nhà văn hóa thôn và hiến 275m2 đất thổ cư, góp trên 84 nghìn m2 đất canh tác. Ban CHQS huyện Xuân Trường đóng góp 925 ngày công, nâng cấp, sửa chữa 9km đường giao thông, 720m kênh mương, dựng 23 cột điện, 3km đường ống nước sạch… Những việc làm cụ thể, thiết thực của LLVT tỉnh trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” đã góp phần làm khởi sắc diện mạo các làng quê, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của LLVT trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.
 
Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn lực lượng trong tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng NTM của địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả và duy trì bền vững các nội dung, tiêu chí NTM với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, gắn với công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đồng thời kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” với phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện tốt chức năng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”./.
 
Bài và ảnh: Thu Thủy
,
,
.
,
,
,
,