Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7)
Chung tay thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
Cập nhật lúc15:25, Thứ Bảy, 02/07/2016 (GMT+7)
Kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1-7-2016, với chủ đề “Chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân”, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lộ trình BHYT toàn dân. 
 
Thực hiện Luật BHYT sửa đổi, thời gian qua BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Y tế tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18-7-2013 của UBND tỉnh về thực hiện “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020 của tỉnh Nam Định”. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong 3 năm qua, công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT và việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân ở tỉnh ta đã đạt kết quả tích cực. Năm 2013, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh mới chỉ đạt trên 34%, năm 2014 đã đạt trên 60%, năm 2015 là 67,12%, đến ngày 31-5-2016, số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 1.287.491 người, đạt tỷ lệ sấp xỉ 70% dân số. 
Hội viên Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng trao đổi kinh nghiệm vận động phát triển nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.
Hội viên Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng trao đổi kinh nghiệm vận động phát triển nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.
Để có kết quả trên, thời gian qua, thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam về đa dạng hóa hệ thống các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng để mở rộng đối tượng tham gia, BHXH tỉnh triển khai tổ chức khảo sát, thực hiện bước đầu, thu dung và tập huấn nghiệp vụ cho các nhân viên đại lý thu. Trong đó, đào tạo mạng lưới đại lý thu tại 229 xã, phường, thị trấn; đảm bảo mỗi địa bàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 đại lý thu và có từ 2 điểm thu trở lên. Hiện toàn tỉnh có 245 đại lý thu với 691 nhân viên làm đại lý thu trên địa bàn 10 huyện, thành phố. BHXH tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin; tiếp nhận kịp thời các chương trình ứng dụng do BHXH Việt Nam chuyển giao; bổ sung vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của công nghệ thông tin và nhiệm vụ của ngành. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Sở Y tế... cung cấp hàng nghìn tờ rơi BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên, tài liệu về Luật BHYT sửa đổi đến các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về BHYT tại 229 UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách BHYT, qua đó, giúp người dân nắm bắt thông tin chính sách BHYT một cách trực tiếp và hiệu quả, đồng thời BHXH tỉnh cũng kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT của người dân để có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và sự thuận tiện cho người tham gia. Hiện tại toàn tỉnh có 4 huyện, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 70%; có 100 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ bao phủ trên 70% (đạt tỷ lệ 43% số xã, phường, thị trấn). Đối với các địa phương triển khai xây dựng NTM quan tâm và thực hiện nghiêm túc tiêu chí về độ bao phủ BHYT, trong đó, huyện Hải Hậu và Ý Yên có hỗ trợ mức đóng cho đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đặc biệt, công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Đến tháng 6-2016, đối tượng học sinh, sinh viên toàn tỉnh tham gia BHYT đến cuối kỳ là 297.686 em, đạt gần 95% dẫn đầu trong 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT toàn tỉnh. Công tác khám, chữa bệnh (KCB) cũng từng bước được nâng lên, từ đó tạo được niềm tin cho người dân tham gia BHYT. Công tác Giám định BHYT tiếp tục được đẩy mạnh triển khai và thực hiện theo Luật BHYT sửa đổi. BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng KCB BHYT năm 2016 với 34 cơ sở KCB trong toàn tỉnh đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi. Đồng thời phối hợp với các cơ sở KCB trên địa bàn làm tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ chi phí KCB BHYT, các thủ tục trong KCB BHYT được giải quyết nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời, BHXH tỉnh tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở KCB BHYT, chú trọng công tác kiểm tra các cơ sở KCB có chi phí lớn và kiểm tra chéo giữa các bệnh viện để kiểm soát chi phí và nắm bắt tình hình thực tế tại các cơ sở KCB nhằm mục đích đảm bảo tốt quyền lợi cho đối tượng có thẻ BHYT cũng như hạn chế được sự lạm dụng quỹ BHYT trong KCB. Tích cực phối hợp với Sở Y tế về việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động trong chính sách BHYT và thường xuyên tham dự các hội nghị nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai ngành để rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, đồng thời định hướng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.
 
Để thực hiện tốt lộ trình BHYT toàn dân; trước hết là chỉ tiêu đến hết năm 2016, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 73 đến 75%, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng cần phối hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT. Trong đó, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở TT và TT các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia mua BHYT. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện tốt công tác KCB cho nhân dân bằng BHYT. BHXH tỉnh thường xuyên tổng hợp đánh giá kết quả bao phủ BHYT của các địa phương, các đối tượng trên địa bàn tỉnh, thông tin kịp thời cho các địa phương để có biện pháp chỉ đạo; đẩy mạnh phát triển hệ thống bán BHYT, tạo điều kiện cho người dân mua thẻ BHYT nhanh chóng, thuận tiện. Sở GD và ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh vận động phụ huynh và học sinh mua BHYT trong năm học mới 2016-2017. Sở LĐ, TB và XH phối hợp với Sở Y tế, LĐLĐ tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đầy đủ chính sách BHYT cho người lao động. UBND các huyện, thành phố trên cơ sở đánh giá thực trạng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn, có biện pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với BHXH hoàn thành điều tra, lập danh sách, vận động hộ gia đình tham gia BHYT, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật BHYT, chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng
,
,
.
,
,
,
,