Mặt trận Tổ quốc huyện Ý Yên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư
Cập nhật lúc08:37, Thứ Ba, 28/06/2016 (GMT+7)
Những năm qua, MTTQ huyện Ý Yên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cộng đồng dân cư, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong từng khu dân cư.
 
Thực hiện Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, MTTQ huyện đã kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật, thành lập 421 “nhóm nòng cốt” mỗi nhóm có từ 3-5 thành viên với tổng số 1.684 thành viên ở Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Các “nhóm nòng cốt” đều là những người có năng lực, trình độ học vấn, được tập huấn về công tác tuyên truyền, PBGDPL thể hiện được năng lực và khả năng trong việc tuyên truyền, PBGDPL ở các khu dân cư giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư, MTTQ huyện phối hợp cùng với Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt CLB, các cuộc họp, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xã để nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn tình trạng khiếu kiện đông người, không có người khiếu kiện trái pháp luật, bạo lực gia đình ở các vùng quê giảm rõ rệt, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, quyền làm chủ của nhân dân được khẳng định. Ngoài ra, MTTQ huyện còn phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở khu dân cư, phối hợp với Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho các trưởng “nhóm nòng cốt”. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, toàn huyện đã thành lập 416 tổ hòa giải/416 khu dân cư, tổ chức hòa giải thành công được hàng chục vụ… Để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên đã coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Hằng năm, MTTQ và các tổ chức chính trị đoàn thể của huyện đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Các nội dung của phong trào được cụ thể hóa như: xây dựng khu dân cư không có tội phạm, không có ma túy và tệ nạn xã hội, không có người khiếu kiện trái pháp luật, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”… Phối hợp với Công an huyện tổ chức cho các tổ dân phố, các hộ gia đình, các cơ quan, trường học, các xứ, họ đạo cam kết không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy qua đó góp phần ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 172 khu dân cư 5 không, 58.204 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 80%.
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Ý Yên họp, bàn các biện pháp tuyên truyền, PBGDPL tới các khu dân cư.
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Ý Yên họp, bàn các biện pháp tuyên truyền, PBGDPL tới các khu dân cư.
Tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư là xã Yên Phong đã tổ chức kiện toàn và nâng cao chất lượng các loại hình CLB, gắn nội dung trong mỗi kỳ sinh hoạt CLB với việc tuyên truyền, PBGDPL đến thành viên và nhân dân trong khu dân cư. Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư thường xuyên tổ chức tuyên truyền trực tiếp để người dân các thôn, xóm nắm bắt được các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như: Pháp luật về đất đai; khiếu nại, tố cáo; nghĩa vụ quân sự; phòng, chống tội phạm; bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, dân số - KHHGĐ… Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư như: Hội CCB xã tổ chức 11 buổi sinh hoạt thu hút 2.060 hội viên CCB tham gia; Hội Nông dân xã tổ chức 28 buổi sinh hoạt cho 4.045 hội viên nông dân về sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật ở địa phương; Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh sinh hoạt các CLB tuyên truyền pháp luật tới từng hội viên, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Đất đai sửa đổi, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Khiếu nại tố cáo, chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, MTTQ xã đã kẻ vẽ được 125 khẩu hiệu tuyên truyền, viết 31 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã.
 
Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật vào cuộc sống góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh
,
,
.
,
,
,
,