Nghĩa Hưng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc09:36, Thứ Ba, 28/04/2015 (GMT+7)

Xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là cơ sở để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân, góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, BHXH huyện Nghĩa Hưng đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại Trạm Y tế Thị trấn Liễu Đề.
Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại Trạm Y tế Thị trấn Liễu Đề.

Để mở rộng đối tượng tham gia, BHXH huyện thường xuyên tham mưu với UBND huyện, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân. Với việc thành lập bộ phận “một cửa”, BHXH huyện đã tạo được chuyển biến tích cực từ việc tiếp nhận hồ sơ đến việc giải quyết chế độ. Công tác cấp sổ BHXH, phát hành thẻ BHYT cho các đối tượng được BHXH huyện thực hiện theo đúng quy định. Đến nay, trên 6.500 người tham gia BHXH bắt buộc được cấp sổ BHXH ở các đơn vị, cơ quan trên địa bàn huyện đều đã được cấp sổ BHXH. Tổng số người đã được cấp thẻ BHYT tính đến ngày 31-3-2015 là 105.188 người. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao như Thị trấn Liễu Đề đạt 92%, xã Nghĩa Tân đạt 79% dân số. Bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế ở địa phương, BHXH huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người hưởng, đặc biệt là giải quyết các chế độ, chính sách mới và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chế độ chính sách. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng được duy trì ổn định, đảm bảo đầy đủ, an toàn, kịp thời. Từ ngày 6-9 hằng tháng, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho gần 6.000 đối tượng với tổng số tiền 15 tỷ đồng/tháng. Việc cải cách thủ tục hành chính trong khâu xét duyệt, giải quyết các chế độ BHXH khác được đẩy mạnh. BHXH huyện gửi văn bản đến các đơn vị sử dụng lao động, hướng dẫn quy trình, thời gian tiếp nhận và giải quyết các chế độ trong tháng. Việc xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo đơn giản, hiệu quả, không gây phiền hà cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Trong 3 tháng đầu năm 2015, BHXH huyện đã chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức cho người lao động… Đối với công tác giám định BHYT, BHXH huyện chịu trách nhiệm giám định Bệnh viện Đa khoa huyện và Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình. Đối tượng khám, chữa bệnh có thẻ BHYT tập trung nhiều tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Bình, bao gồm Nông trường Rạng Đông có trên 2.800 cán bộ, công nhân và 16 xã, thị trấn khu vực miền hạ của huyện với số lượng người có BHYT đi khám, chữa bệnh cao nên công tác giám định gặp nhiều khó khăn. Vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân và sử dụng an toàn, hợp lý quỹ BHYT, BHXH huyện đã phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn huyện làm tốt công tác khám bệnh, điều trị bệnh và thanh quyết toán BHYT cho người có BHYT. Để hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực trong thực hiện chính sách BHYT, BHXH huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân, người có BHYT hiểu quyền lợi và nghĩa vụ của họ; cương quyết xử lý, từ chối những lý do không đúng quy định về chế độ khám, chữa bệnh đối với người bệnh; thẩm định quyết toán công tác chi khám, chữa bệnh tại 2 bệnh viện trên địa bàn vào 2 ngày 20 và 25 hằng tháng; thanh quyết toán đầy đủ, kịp thời số tiền khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh và người có BHYT đi điều trị ngoài tuyến. Cùng với việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, từ đầu năm 2015 đến nay, BHXH huyện tăng cường công tác kiểm tra việc thu, nộp BHXH, thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng tại một số điểm chi trả trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn gặp không ít khó khăn do một số doanh nghiệp vẫn chưa tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động. Tỷ lệ người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT còn thấp. Đến hết ngày 31-3-2015, tỷ lệ bao phủ BHYT của toàn huyện mới đạt 58,69%. Vẫn còn 74.038/179.226 người dân, người lao động chưa có BHYT. Thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH, BHYT sửa đổi trên địa bàn; phổ biến kịp thời những văn bản quy định về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người lao động, phối hợp với các ngành, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nhanh gọn, đầy đủ, đúng chế độ, chính sách đối với người lao động./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,