Vụ Bản nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai
Cập nhật lúc08:46, Thứ Ba, 31/03/2015 (GMT+7)

Thời gian gần đây, công tác quản lý Nhà nước về đất đai được huyện Vụ Bản đặc biệt quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng. Ngay sau khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU và Kế hoạch số 54 KH-UBND về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, đảm bảo chấn chỉnh, tạo sự tiến bộ rõ nét việc xử lý các vi phạm đất đai, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý và sử dụng đất tại địa phương; không để xảy ra các vụ việc vi phạm mới liên quan đến đất đai; địa phương nào để phát sinh vi phạm mới sẽ bị xử lý kiên quyết, dứt điểm. Theo tinh thần chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh; qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người quản lý và sử dụng đất; đặc biệt, công tác quản lý Nhà nước về đất đai được siết chặt và tập trung nâng cao chất lượng thực hiện đồng bộ ở tất cả các đầu việc.

Cán bộ Phòng TN và MT huyện Vụ Bản rà soát quy hoạch sử dụng đất đai.
Cán bộ Phòng TN và MT huyện Vụ Bản rà soát quy hoạch sử dụng đất đai.

Trong đó, Phòng TN và MT đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn lập, điều chỉnh, hoàn thành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng dựa trên hiện trạng và nhu cầu sử dụng đất phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và các xã, thị trấn về cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành và từng địa phương; tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Hằng năm, căn cứ vào quy hoạch được duyệt, các địa phương đã có cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các xã, thị trấn. Nhờ đó đến hết năm 2014, toàn huyện đạt mức 95% tổng số giấy cần cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; số còn tồn đọng do tranh chấp, chưa ký đơn, vi phạm quy hoạch, hành lang an toàn. Công tác dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) đất nông nghiệp được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, với sự chung sức của cả hệ thống chính trị đã tạo dựng được lòng tin và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Đến nay, cả 18 xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành công tác DĐĐT với tổng diện tích đã giao cho các hộ là 8.134,96/8.426,7ha phải giao chia cho các hộ; đạt bình quân 2,52 mảnh/hộ; giảm gần một mảnh so với kết quả đợt DĐĐT năm 2003. Nhờ đó, đã tạo ra các ô, thửa ruộng lớn, liền vùng liền mảnh, giúp các hộ nông dân thuận tiện và đạt hiệu quả kinh tế cao trong quá trình canh tác, sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc hoạch định các chính sách về phát triển kinh tế trong sản xuất nông nghiệp như: kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế vùng hay cánh đồng thu nhập cao. Tuy nhiên, do một số hộ ở xóm Nhì, xã Trung Thành và một số hộ thôn Vân Côi, Thị trấn Gôi chưa nhất trí DĐĐT nên các địa phương còn tồn tại, chưa giao 29,61ha đất nông nghiệp sau dồn đổi. Qua công tác DĐĐT, nhân dân còn tích cực hưởng ứng, tự nguyện đóng góp đất xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng với tổng diện tích đạt 288,97ha. Công tác thu hồi đất GPMB, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như các lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó, từ năm 2012 đến nay toàn huyện đã tổ chức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 538 hộ gia đình, cá nhân sử dụng với diện tích gần 11,3ha; giao đất cho 527 hộ thắng giá năm 2012 và 2013 với diện tích 77.173m2. Cùng với việc tăng cường quản lý việc sử dụng đất, công tác xử lý trường hợp vi phạm đất đai cũng được huyện tập trung thực hiện theo Hướng dẫn số 42 ngày 9-1-2013 của  Sở TN và MT với phương châm “phòng” là chính và các vụ việc liên quan đến đất đai phải được kiểm tra, xử lý ngay từ cơ sở. Sau 2 năm tích cực thực hiện, toàn huyện đã rà soát được 2.529 trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; thẩm định phương án xử lý cho 1.572 trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND huyện; đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định xử lý gần 1.000 trường hợp. Huyện ủy còn chỉ đạo UBKT Huyện ủy kiểm tra, xử lý tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm về đất đai tại xã Tam Thanh. Qua kiểm tra đã xác định cụ thể vi phạm, ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí chủ tịch UBND xã và khiển trách đối với cán bộ địa chính - xây dựng xã Tam Thanh. Huyện còn phối hợp với Sở TN và MT chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, xác định và đưa ra phương án xử lý tại dự án xây dựng khu du lịch sinh thái núi Lê, thuộc thôn Lê Xá, xã Tam Thanh do Cty TNHH Điện thông làm chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng đất của một số hộ gia đình, cá nhân từ năm 2007 nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục thuê đất. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai theo đúng trình tự quy định của pháp luật; về cơ bản bảo đảm giải quyết thấu tình đạt lý, đáp ứng yêu cầu của người đứng đơn; không để đơn thư tồn đọng, dây dưa kéo dài.

Với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, đến nay các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện; hạn chế phát sinh các vụ việc vi phạm mới, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm, kịp thời các hành vi vi phạm. Chất lượng quản lý Nhà nước trong sử dụng đất đai của các cấp chính quyền đã góp phần tạo lòng tin của nhân dân. Người dân đã chủ động cung cấp thông tin giúp chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, đồng thời thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,