Triển khai thực hiện quy định mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Cập nhật lúc08:31, Thứ Ba, 23/07/2013 (GMT+7)

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh ta có trên 36 nghìn liệt sĩ, 1.240 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 25 nghìn thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, trên 14 nghìn bệnh binh, gần 530 cán bộ lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, trên 10 nghìn người hoạt động kháng chiến… Với truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa" với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là việc cập nhật, triển khai kịp thời các quy định mới về chế độ ưu đãi đối với người có công.

Cán bộ Phòng Người có công (Sở LĐ-TB và XH) rà soát hồ sơ các đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 31/CP-2013 của Chính phủ.
Cán bộ Phòng Người có công (Sở LĐ-TB và XH) rà soát hồ sơ các đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 31/CP-2013 của Chính phủ.

Hiện nay, tỉnh ta đang triển khai thực hiện Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 1-6-2013. Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bằng một lần mức chuẩn (theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28-5-2012 của Chính phủ quy định: mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.110.000 đồng). Thân nhân của hai liệt sĩ được nhận 2 lần mức chuẩn và của ba liệt sĩ trở lên được nhận 3 lần mức chuẩn. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bằng một lần mức chuẩn. Các trường hợp thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi, con trên 18 tuổi nhưng còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống. Trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần 500 nghìn đồng. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, sống ở gia đình thì được hưởng trợ cấp người phục vụ. Khi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Mức trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mỗi tháng bằng một lần mức chuẩn. Cũng theo Nghị định, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Khi chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp ưu đãi. Nếu Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến khi chết mà chưa được nhận chế độ ưu đãi hoặc truy tặng thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần. Ngoài ra, Nghị định còn hướng dẫn về điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với các trường hợp như: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng…; việc xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết chính sách ưu đãi người có công theo quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công trên địa bàn tỉnh, ngày 12-6-2013, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 31 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về nội dung hai Pháp lệnh và Nghị định 31, làm cho các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Các ngành chức năng phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội vận động các đơn vị, cơ quan và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống người có công. Sở LĐ-TB và XH đã có Kế hoạch số 14 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Sở, phòng LĐ-TB và XH các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện với yêu cầu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là cấp xã trong việc hướng dẫn đối tượng chính sách kê khai hồ sơ, xác định đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn để xác nhận hồ sơ. Thực hiện đúng quy trình lập hồ sơ; tạo điều kiện cho người có công và thân nhân của người có công được hưởng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi mới bổ sung, sửa đổi của Nhà nước đối với người có công và thân nhân của họ. Sở LĐ-TB và XH chỉ đạo phòng LĐ-TB và XH các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn cán bộ LĐ-TB và XH các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát lại toàn bộ số người có công và thân nhân người có công trên địa bàn. Trong các ngày 14 và 15-7-2013, Sở LĐ-TB và XH đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 500 cán bộ phòng LĐ-TB và XH các huyện, thành phố, lãnh đạo và cán bộ LĐ-TB và XH các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh về nội dung các văn bản: Nghị định 31/NĐ-CP, Chỉ thị số 10/CT-UBND, Thông tư số 05 của Bộ LĐ-TB và XH hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Các địa phương tập trung tiến hành kê khai, tiếp nhận hồ sơ, chuyển về Sở LĐ-TB và XH trước ngày 30-8-2013 để tổ chức thực hiện chính sách cho từng diện đối tượng đúng thời gian quy định./.

Bài và ảnh: Minh Tân

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,