Hiệu quả từ việc xây dựng các mô hình an toàn thực phẩm
Cập nhật lúc07:23, Thứ Năm, 18/07/2013 (GMT+7)

Từ năm 2010 đến nay, Chi cục ATVSTP tỉnh (Sở Y tế) đã phối hợp với Trung tâm y tế các huyện, thành phố, UBND, trạm y tế các phường, xã triển khai xây dựng các mô hình điểm về ATTP như: "ATTP lễ hội" tại lễ hội Đền Trần, phường Lộc Vượng (TP Nam Định), lễ hội Phủ Dầy, xã Kim Thái (Vụ Bản); "ATTP làng nghề" tại 2 xã Nam Dương (Nam Trực) và Yên Phú (Ý Yên)…

Đoàn kiểm tra của Chi cục ATVSTP tỉnh kiểm tra công tác ATTP một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc). Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Đoàn kiểm tra của Chi cục ATVSTP tỉnh kiểm tra công tác ATTP một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Tại nơi triển khai các mô hình, Chi cục ATVSTP tỉnh đã điều tra thực trạng cơ sở vật chất, kiến thức, thực hành về ATVSTP của người quản lý, người chế biến, phục vụ ăn uống của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm; tập huấn, tuyên truyền kiến thức ATVSTP cho người dân... Cụ thể, tại khu du lịch lễ hội Đền Trần (năm 2010) và lễ hội Phủ Dầy (năm 2012), Chi cục ATVSTP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức căng băng rôn, khẩu hiệu, phát trên loa phát thanh; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức ATVSTP cho thành viên Ban Chỉ đạo và tổ quần chúng tại 2 khu du lịch lễ hội về nội dung VSATTP và các mối nguy hiểm từ thức ăn đường phố, nguyên nhân gây NĐTP, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP và một số văn bản pháp luật liên quan đến sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm... Ngoài ra thông qua việc kiểm tra, hướng dẫn, giám sát ở 2 khu vực trên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã có ý thức chấp hành các quy định về ATVSTP, các ngành chức năng đã từng bước đưa việc chấp hành các quy định VSATTP vào nền nếp. Việc triển khai cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP đúng quy định, sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý ATVSTP trên địa bàn được nâng lên. Đồng thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền cũng giúp các cơ quan, đoàn thể, khách du lịch và người tiêu dùng nâng cao hiểu biết về pháp luật cũng như các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực ATVSTP. Đặc biệt, trong thời gian xây dựng mô hình, đã không xảy ra NĐTP tại 2 khu du lịch; qua đó, góp phần tạo dựng lòng tin của khách du lịch. Trước khi triển khai mô hình kiểm soát ATTP ở 2 làng nghề chế biến thực phẩm là làng nghề làm miến ở xã Nam Dương (Nam Trực) và làng nghề sản xuất rượu ở xã Yên Phú (Ý Yên), môi trường làng nghề đang bị ô nhiễm, điều kiện cơ sở vật chất, trang bị, dụng cụ chế biến thực phẩm chưa đầy đủ; người trực tiếp chế biến thực phẩm chưa được tập huấn kiến thức về VSATTP, không được khám sức khoẻ định kỳ, không có bảo hộ lao động… Để cải thiện tình hình VSATTP tại 2 làng nghề, Chi cục ATVSTP tỉnh đã phối hợp với chính quyền và y tế địa phương hướng dẫn kỹ năng thực hành VSATTP cho người chế biến thực phẩm, tiến hành tập huấn, tuyên truyền cho người sản xuất, kinh doanh không sử dụng các chất ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Qua triển khai mô hình ATTP tại 2 làng nghề cho thấy cần nâng cao vai trò và sự phối hợp tích cực của cộng đồng trong bảo vệ môi trường làng nghề nói chung, bảo đảm ATTP ở các làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm nói riêng. Nâng cao nhận thức của người dân bằng việc tích cực giáo dục môi trường cho cộng đồng, lên kế hoạch và lồng ghép thực hiện VSATTP làng nghề, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi ở, nơi sản xuất cũng như đường làng, ngõ xóm, thu gom rác; vận động nhân dân tham gia các chương trình sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; trong quá trình sản xuất có kế hoạch tận thu các phụ phẩm để tái sản xuất, vừa tăng thu nhập, vừa giảm nguồn thải, chú ý hướng tới mục tiêu "sản xuất sạch hơn" như tận thu bã sắn, bã dong, bã rượu để tái sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, làm nguyên liệu cho bể biogas, làm phân bón, trồng nấm… tái sử dụng nước lọc tinh bột để rửa nguyên liệu củ nhằm tiết kiệm nước, giảm lượng nước thải phải xử lý, tiết kiệm điện.

Hiện tại, Chi cục ATVSTP tỉnh đang triển khai mô hình ATTP kinh doanh thức ăn đường phố tại 2 phường Quang Trung và Thống Nhất (TP Nam Định) với mục tiêu: từng bước kiểm soát điều kiện ATTP đối với kinh doanh thức ăn đường phố tại các địa phương trong tỉnh, góp phần giảm thiểu NĐTP, các bệnh truyền qua thực phẩm do thức ăn đường phố, bảo đảm an sinh xã hội và mỹ quan đô thị; từng bước xây dựng mô hình, điểm kiểm soát điều kiện ATTP đối với kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh trong năm 2013-2014; sau đó, mô hình sẽ được tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh./.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,