Chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ năm 2013

08:06, 07/06/2013

Chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ năm 2013 được phát động với mục tiêu tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ tại vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao, góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số - KHHGĐ.

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ tại xã Nam Thanh (Nam Trực).
Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ tại xã Nam Thanh (Nam Trực).

Tại mỗi xã được đầu tư, thực hiện chương trình phấn đấu đạt 60% chỉ tiêu kế hoạch năm về triệt sản, 75% về đặt dụng cụ tử cung, 60% về thuốc tiêm, thuốc cấy tránh thai, 90% đối tượng được khám và điều trị ban đầu về bệnh phụ khoa thông thường, 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về CSSKSS-KHHGĐ. Năm nay, chiến dịch truyền thông ở tỉnh ta tập trung tuyên truyền tại 43 xã thuộc 7 huyện, thành phố, gồm: Thành phố Nam Định và các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường. Ban tổ chức chiến dịch cấp huyện, xã căn cứ chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai chiến dịch phù hợp với đặc thù địa bàn, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất. Công tác truyền thông vận động được đẩy mạnh. Các địa phương triển khai chiến dịch đều tổ chức truyền thông tại cộng đồng nhằm truyền tải những thông điệp về chiến dịch và các thông điệp khác thuộc chương trình dân số - KHHGĐ tới các nhóm đối tượng thông qua hình thức nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ quần chúng, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, tờ rơi, sinh hoạt các CLB truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin dễ dàng. Hệ thống truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền, vận động và cung cấp các bản tin trong thời gian tổ chức chiến dịch, tạo dư luận xã hội hưởng ứng chiến dịch. Nội dung tuyên truyền gồm: đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ, CSSKSS, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, làm mẹ an toàn, bình đẳng giới. Đối tượng tuyên truyền tập trung vào các nhóm đã được phân loại trong quá trình khảo sát. Cùng với công tác truyền thông, chiến dịch chú trọng tổ chức cung ứng phương tiện tránh thai và dịch vụ kỹ thuật CSSKSS-KHHGĐ. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đảm bảo đầy đủ các phương tiện tránh thai, thuốc điều trị, kinh phí hỗ trợ tổ chức chiến dịch cho cơ sở theo định mức. Trung tâm CSSKSS tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức đội dịch vụ lưu động giúp các đơn vị khó khăn tham gia chiến dịch, đảm bảo đủ thuốc, đủ phương tiện, đáp ứng nhu cầu của đối tượng. Trung tâm y tế các huyện, thành phố thành lập đội dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ, cung cấp các dịch vụ tại trạm y tế xã, đảm bảo thuốc thiết yếu, dụng cụ y tế, phương tiện tránh thai đầy đủ, kịp thời và an toàn. Bệnh viện Phụ sản tỉnh, khoa sản của các bệnh viện đa khoa tuyến huyện tổ chức kíp triệt sản thường trực để đáp ứng kịp thời khi có yêu cầu. Tại tuyến xã, trong thời gian tuyên truyền, vận động trước chiến dịch, các xã đã khảo sát, tổ chức cho đối tượng đăng ký nhu cầu thực hiện dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ; xây dựng kế hoạch và thông báo trước thời gian, địa điểm tổ chức và cung cấp dịch vụ đến các đội sản xuất, thôn, xóm. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan của tỉnh, huyện bố trí bàn khám, tư vấn. Để nâng cao hiệu quả chiến dịch, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đẩy mạnh tổ chức giám sát việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong chiến dịch; thực hiện kiểm tra, giám sát 100% số huyện và 50% số xã thuộc địa bàn triển khai. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị, tiến độ triển khai các hoạt động, chất lượng và kết quả dịch vụ. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát 100% số xã triển khai chiến dịch nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành dân số và các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ: Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, MTTQ, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đầu tư kinh phí của các địa phương, đến thời điểm này, chiến dịch đã đạt được kết quả khả quan về cả hoạt động truyền thông và các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ, góp phần trực tiếp vào công tác giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số của tỉnh./.

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com